Inger-Mari Aikio

Jag har arbetat som fri konstnär sedan 2008. Före det var jag tidnings- och radiojournalist i över 25 år. Jag har gett ut sju diktsamlingar, två barnböcker, en ungdomsroman och en bok om min hemorts historia. Mina dikter har blivit översatta till flera språk, bl. a. spanska, swahili, ungerska, bulgariska, tyska, arabiska, engelska osv. Jag har också skrivit orden till tre skivor med barnsånger och regisserat dokumentärfilmer och musikvideor. Jag har deltagit i många poesifestivaler runtom i världen, bl. a. i Marocko, El Salvador, Chile, Kenya, Columbia, Mexiko och Guatemala. I flera av länderna har min poesi också publicerats i bokform. Senast min diktsamling ”69 čuoldda – 69 pylvästä” som gavs ut på spanska i Columbia med namnet ”69 pilares”.

Språkmonster* / sveda* / käppdjuret*

Text på nordsamiska: Inger-Mari Aikio
Översättning på finska: Helena Sinervo ja Inger-Mari Aikio
Översättning på engelska (Språkmonster*): Susan Heiskanen
Översättning på engelska (sveda*, käppdjuret*): Kasper Salonen
Översättning på spanska (sveda*, käppdjuret*): Zoila Forss

* = verket finns inte på svenska

Läsare på nordsamiska och på finska: Inger-Mari Aikio
Läsare på engelska: Miiko Toiviainen
Läsare på spanska: Zoila Forss

Språkmonster*, på nordsamiska

Språkmonster*, på finska

Språkmonster*, på engelska

sveda*, på nordsamiska

sveda*, på finska

sveda*, på engelska

sveda*, på spanska

käppdjuret*, på nordsamiska

käppdjuret*, på finska

käppdjuret*, på engelska

käppdjuret*, på spanska

PEN Tiedotus