demokratia

Matteo Stocchetti: Yttrandefrihet är inte nog

För att stärka demokratin behöver vi kommunikativa kompetenser. Det är allmänt omfattat att yttrandefrihet är en av de grundläggande demokratiska...

/ 3 april 2024
Ruotsinkielisen julkaisun kansi

Yttrandefriheten idag: Ny publikation

”Yttrandefriheten idag” av Joy Hyvärinen diskuterar yttrandefrihetens plats i dagens samhällsdebatter och dess roll som en grundläggande demokratisk rättighet. För...

/ 27 juni 2022