Livsfarliga omständigheter i Afghanistan

/ 2021

Läget i Afghanistan är katastrofalt. Personer som arbetat för mänskliga rättigheter i landet lever under hotfulla omständigheter just nu, och de som kritiserat Talibanrörelsen svävar i direkt livsfara. Dessa människor måste räddas omedelbart.

Redan nu har det visat sig att förföljelsen av författare och journalister har börjat. Åtminstone två av medlemmarna i PEN Afghanistan mördades redan innan Kabul intogs. Den ena är poeten Abdullah Atefi, den andra är journalisten Dawa Khan Menapal som jobbat som kommunikatör för den tidigare regeringen. Enligt UNESCO har minst sju journalister mördats i Afghanistan i år. Under de senaste veckorna har tiotals journalister flytt från andra delar av landet till Kabul för att söka skydd. Personer som arbetar inom media, konst och andra områden som på olika sätt berör yttrandefriheten är också hotade.

Civilbefolkningens situation är ytterst pressad. Kvinnor stänger in sig i sina hus, flickor bränner sina skolbetyg i rädsla för repressalier, människor trängs vid gränsövergångarna. Det råder brist på vatten och mat i vissa delar landet.

Finlands PEN kräver att Finland tillsammans med det internationella samfundet skrider till omedelbara åtgärder för att rädda de personer, inklusive lokala människorättsaktivister, som lever under hot eller svävar i direkt  livsfara i Afghanistan just nu. Vidare kräver vi påtryckningar på Talibanregimen för att återupprätta respekten för de mänskliga rättigheterna och det fria ordet i landet.

Styrelsen för Finlands PEN

PEN Tiedotus