Muhaned Durubi

Muhaned Durubi (född i Bagdad, Irak 1979) är en bildkonstnär och poet som bor i Helsingfors. På en kort tid har Durubi etablerat sig inom det finländska konstfältet. Hans konst lyfter fram frågor om främlingsfientlighet, fördomar, samt frågor om mänskligt beteende, och strävar efter att bygga dialog och samförstånd mellan infödda finländare och andra, speciellt sådana som kommit från krigsdrabbade områden. Durubis bildkonst har varit framme på privata utställningar, liksom på samutställningar i Finland och i övriga nordiska länder. Hans poesi har publicerats i ett flertal finländska tidningar så som i Signal och Tuli & Savu. Dessutom har hans verk publicerats i Stor-Britannien i antologin Ekphrastic, samt i ”Building Bridges” (Bygga Broar) (Ek Zuban Press 2017), där också hans konstverk publicerades jämsides med texter av poeter från Åbo, Helsingfors, Manchester och Middlesborough. Hans debutverk Ruosteisia luonnoksia kom ut hösten 2019 (på förlaget Enostone Kustannus).

Dagboksanteckningar från Bagdad år 2006 (Hädiska skrifter)*

Text på arabiska: Muhaned Durubi
Översättning på finska: Sampsa Peltonen
Översättning på engelska: Moe Mustafa

* = verket finns inte på svenska

Läsare på arabiska: Muhaned Durubi
Läsare på finska: Eeva Soivio
Läsare på engelska: Miiko Toiviainen

Dagboksanteckningar från Bagdad år 2006 (Hädiska skrifter)*, på arabiska

Dagboksanteckningar från Bagdad år 2006 (Hädiska skrifter)*, på finska

Dagboksanteckningar från Bagdad år 2006 (Hädiska skrifter)*, på engelska

PEN Tiedotus