Csilla Csépke

Csilla Csépke är en författare från Ungern som bor i Helsingfors. Hon föddes en sträng vinter år 1986 i Budapest, och växte upp i en familj med en ensamstående mor. Hon började jobba som 12-åring. Sin första dikt skrev hon när hon var nio år. Den var dålig. Verkligt, verkligt dålig. Med tiden utvecklades hon och tog examen med utmärkta betyg vid Károli Gáspár Református-universitetet. Hennes specialområde var samtidslitteratur och litteraturteori. Hon förälskade sig djupt och hopplöst i det finska språket när hon för första gången i sitt liv hörde det på Åbo julmarknad 2011. Under många år krävdes det blod, svett och tårar då hon studerade finsk grammatik (något som enbart en vriden språkmänska som hon kallar ”roligt”). År 2015 bestämde hon sig för att flytta till Finland, och sedan dessa har hon levt ett utmanade, men lyckligt liv som invandrare. År 2020 fick hon äntligen foten i dörrspringan och hennes texter publicerades i för första gången i Finland tack vare Sivuvalo-plattformen (Sivuvalo Platform). Hon skriver mest noveller och gör sporadiska försök med poesi. I första hand arbetar hon på engelska, men arvet från den ungerska litteraturen påverkar starkt hennes stil. Den här kopplingen föder en unik röst och ett plastiskt språk med ett stänk av internationalitet.

Hemmet där* / Ordmonster* / Lilla Emma*

Text på ungerska och på engelska: Csilla Csépke
Översättning på finska: Kasper Salonen

* = verket finns inte på svenska

Läsare på ungerska och på engelska: Csilla Csépke
Läsare på finska: Eeva Soivio

Hemmet där*, på ungerska

Hemmet där*, på finska

Hemmet där*, på engelska

Ordmonster*, på ungerska

Ordmonster*, på finska

Ordmonster*, på engelska

Lilla Emma*, på ungerska

Lilla Emma*, på finska

Lilla Emma*, på engelska

PEN Tiedotus