PEN-kongressen marscherade till ryska ambassaden

PEN International Main Assembly

PEN International Main Assembly

Drygt 200 representanter från 70 PEN-centra runt om i världen samlades till sin sjuttionionde kongress i Reykjavik 9–12.9. Finlands PEN hade sänt sex representanter till kongressen. Dessa deltog aktivt i olika möten och arbetsgrupper där man diskuterade situationen för förtryckta författare, språkliga och kulturella rättigheter samt trakasserade kvinnliga författares öden i olika delar av världen.

I plenum godkändes flera deklarationer eller resolutioner. I synnerhet situationen i Syrien och i Ryssland väckte livliga diskussioner. På initiativ av American PEN Center godkändes en deklaration där man krävde en förstärkning av den personliga integriteten samt rättsskydd för personer som avslöjar missbruk av sekretessen gällande telefonsamtal och internetanvändning.

Under kongressen föddes idén om att man skulle överräcka resolutionen gällande de nya lagar som hotar yttrandefriheten i Ryssland till den ryska ambassadören i Reykjavik.

Kongressens deltagare marscherade mangrant genom stadens centrum, och en vänlig sol visade sig för en stund. Ambassadören tog emot delegaterna, omgiven av säkerhetsmän och poliser. Presidenten för PEN International, John Ralston Saul, ordföranden för Islands PEN Sjón, och den brittiska kritikern och poeten James Fenton pratade en stund med ambassadören.

Valet av nya funktionärer för PEN International innehöll en glad nyhet för Finland: Jarkko Tontti, ordföranden för Finlands PEN, valdes till International Treasurer och därmed till medlem i International Board. Till nya medlemmar i styrelsen valdes den norska förläggaren Anders Heger, poeten Lee Gil-Won från koreanska PEN och Mohammed Sheriff från Sierra Leone.

Tre av de finländska delegaterna var med för första gången. Marianne Bargum och Tiina Lehtoranta lyssnade särskilt intensivt till diskussionerna om översättning och de små språkens rättigheter. Känslorna svallade fritt, vilket visade hur viktiga dessa frågor är för många. Förtrycket av kurderna i Turkiet, samt stängandet av baskernas tv-kanal i Navarra upprörde sinnena. I Afrika finns stora kommunikationsproblem på grund av de många språken. PEN gör en viktig insats i synnerhet när det gäller utbildning på många kontinenter. Vilja-Tuulia Huotarinen berättade om den finska kvinnokommitténs verksamhet under fjolåret, om protesterna mot att Vladimir Nekljajev satts i husarrest (han har nu befriats!), regnbågs-lyrikkvällen, seminariet kring yttrandefrihet osv. Det viktigaste beslutet som fattades i kvinnokommittén var att arbeta för att få en kvinnlig ordförande för den snart 80-åriga PEN International, en form av ”positiv diskriminering”, som den skotska delegaten sade.

Ales Bialiatskin tyhjä tuoli.

En tom stol av Ales Bialiatskin .

En tom stol för en fängslad författare var denna gång ägnad Ales Bialiatskij från Vitryssland, som fått en lång fängelsedom.

I samband med PEN-kongressen arrangerades en internationell bokmässa, under vilken tiotals PEN-författare läste sina texter på olika ställen i Reykjavik.

PEN Tiedotus