Donation till yttrandefrihetsorganisationer

KukatSkeppsredaren Otto Malms stiftelse överlämnade ett pris kallat ”Kompassrosen” i oktober i form av medaljer och pengar till Helsingin Sanomats chefredaktör Kaius Niemi, den tidigare chefredaktören Riikka Venäläinen, samt Saska Saarikoski ”för deras förebildliga arbete i folkbildande anda med öppenhet, tolerans och mångfald som ledstjärnor i ett Finland i förvandling.” De organiserade ”Päivä på svenska” evenemangen under svenska dagen i fjol.

Kaius Niemi och Riikka Venäläinen skänkte sina prispengar till följande medborgarorganisationer: Finlands IPI (International Press Institute), Reporters Without Borders  Finland, VIKES (Viestintä- ja kehityssäätiö) samt Finlands PEN.

Prispengarna mottogs i en ceremoni i Sanomahuset den 28. november av ordföranden Sirpa Kähkönen och viceordföranden Marianne Bargum. I sitt tal tackade Kaius Niemi de närvarande organisationerna för deras arbete i en tid där arbetet för yttrandefriheten möter många nya utmaningar.

Finlands PEN tackar varmt för stödet.

PEN Tiedotus