Finlands PEN fördömer attacken mot Salman Rushdie

Finlands PEN fördömer attacken mot Salman Rushdie i New York fredagen 12.8.2022. Salman Rushdie har i flera decennier varit en viktig symbol för kampen för yttrandefrihet och attacken mot honom är därmed också en brutal och avskyvärd attack mot yttrandefrihet i sig.

Det är 33 år sedan Irans högsta ledare ayatollah Khomeini utfärdade fatwan mot Salman Rushdie. Att denna de facto dödsdom fortfarande tycks vara i kraft är en svårbegripbar orätt.

PEN International och dess olika center som verkar i över 100 länder har ett alldeles speciellt förhållande till Rushdie. Han har arbetat aktivt inom PEN i bland annat U.S.A. Canada och Stor-Britannien. År 1989 sökte Rushdie skydd för dödshotet mot honom just hos PEN. Våldsdådet mot Rushdie är därför för oss som arbetar inom PEN chockerande också på ett direkt personligt plan.

Det är sorgligt att arbetet för yttrandefrihet fortsättningsvis för många aktivister medför allvarliga faror. Att så många trots det tar sig an de svåra uppgifter som är förknippade med denna kamp är värt beundran och respekt. Bland dem som förtjänar beundran och respekt är Salman Rushdie en av de främsta.

Peter Mickwitz
Ordförande
Suomen PEN – Finlands PEN Ry

Iida Simes
Viceordförande
Suomen PEN – Finlands PEN ry

PEN Tiedotus