Yttrandefriheten idag: Ny publikation

”Yttrandefriheten idag” av Joy Hyvärinen diskuterar yttrandefrihetens plats i dagens samhällsdebatter och dess roll som en grundläggande demokratisk rättighet.

För att ett land skall ha en stark demokrati behövs en stark yttrandefrihet, som förverkligas på ett jämlikt sätt.  Alla har rätt till yttrandefrihet, inklusive rätt att bidra till debatterna om yttrandefrihetens gränser i dagens samhälle.

Publikationen (29 sidor) ger en översikt av lagar och internationella avtal, tar upp ämnen som pressfrihet och hatretorik, och koncentrerar sig särskilt på yttrandefriheten på internet.

Läs Yttrandefriheten idag här.

 

PEN johtokunta