Sulava, den mångspråkiga skriften Fria Ord har publicerats av Finlands PEN

I boken Sulava – Monikielinen kirjallisuus Suomessa (fritt översatt: Sulava – flerspråkig litteratur i Finland)  får vi stifta bekantskap med författare med invandrarbakgrund. Boken består av 22 texter skrivna på författarens eget modersmål eller på något av de inhemska språken. Varje text är översatt till två språk, vilket betyder drygt 50 översättningar på 17 olika språk, av över 25 översättare.

Författarna: Inger-Mari Aikio, Gag Baani, Csilla Csépke, Muhaned Durubi, Zoila Forss, Yaseen Ghaleb, Saad Hadi, Farzaneh Hatami Landi, Susinukke Kosola, Elena Lapina-Balk, Shashank Mane, Hope Nwosu, Adrian Perera, José Luis Rico, Riku Ryynänen, Roxana Sadvokassova, Helena Sinervo, Olga Spyropoulou, Nataliya Teramae, Dodou Touray, Kári Tulinius och Ye Yint Thet Zwe.

Boken finns till försäljning på Akademiska Bokhandeln och bokhandeln Rosebud. Boken kommer också till försäljning via Rosebuds näthandel.

Lansering av publikationen Sulava
Lö 30.10. kl. 13-17  Rosebud Sivullinen (Kajsaniemigatan  5, Helsingfors)

Lansering av den flerspråkiga skriften Sulava i Helsingfors´ största bokhandel.  I programmet deltar bokens författare som läser texter på originalspråket samt i översättning. I evenemanget deltar också den nyvalde ordföranden för Internationella PEN, Burhan Sönmez (Turkiet) samt styrelsemedlemmarna Kätlin Kaldmaa (Estland) ja Regula Venske (Tyskland).

PEN Tiedotus