Sunniva Drake fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Sunniva Drake fick Finlands PENs sjätte yttrandefrihetspris.

Sunniva Drake fick Finlands PENs sjätte yttrandefrihetspris.

Finlands PENs yttrandefrihetspris 2017 tilldelas Sunniva Drake. Hon är en modig människorättsaktivist och feminist som outtröttligt, både i det privata och i sin roll som bibliotekschef har arbetat för en öppnare och rättvisare värld.

Under de senaste två åren har Sunniva Drake varit speciellt mycket i offentligheten efter att hon tillsammans med sin man Fredrik Lång offentliggjorde ett nekande asylbeslut 22.7.2016 på svenska och 24.7.2016 på finska. Kampanjen som kallas för #sunnileaks fick stor synlighet och blev startskottet för ett intensivare granskande av Migris processer. Hon samlar in ett större material gällande nekande asylbeslut, som ska underställas juridisk granskning.

Ordföranden för Finlands PEN Sirpa Kähkönen och Sunniva Drake.

Ordföranden för Finlands PEN Sirpa Kähkönen och Sunniva Drake.

I sin egenskap av bibliotekschef i Sello bibliotek har Sunniva Drake arrangerat samtalsgrupper mellan invandrare och finländare. Hon tror på att invandrarna kan lära oss mycket om sin kulturbakgrund och sitt språk. Mötena har ofta lett till närmare vänskaper; man har bjudit invandrare hem till sig osv. På biblioteket får de råd om arbetstillfällen, bostadsförmedling, hjälporganisationer osv. Idag är Esbo stadsbibliotek ett av de få i Norden där personalen motsvarar stadens språkliga befolkningsunderlag. Kort sagt: Sunniva Drake är en kvinna med civilcourage!

– I år vill Finlands PEN speciellt lyfta fram arbetet till förmån för flyktingarna. Det allt spändare samhälleliga klimatet kräver courage att försvara dem, vilkas röst inte hörs och som är mest sårbara, säger ordföranden för Finlands PEN Sirpa Kähkönen.

Priset ges i form av ett konstverk av Tiina Poutanen, Jänismetsä.

Finlands PENs yttrandefrihetspris instiftades år 2012. Tidigare mottagare av priset är Ville Ranta (2012), Eva Neklyaeva (2013), Kimmo Oksanen (2014), Abdirahim ”Husu” Hussein (2015) och Matti Suurpää (2016).

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

Tilläggsinformation:

Sirpa Kähkönen, ordförande, Finlands PEN: sirpanen(at)gmail.com, pentiedotus(at)gmail.com
Sunniva Drake: sunniva.drake(at)espoo.fi
– Bilderna från prisceremonin (16.2.): Salla Kosunen, sekreterare, Finlands PEN: pentiedotus(at)gmail.com

Bilder: Finlands PEN

(15.2.2017)

PEN Tiedotus