Årsmötet för Finlands PEN 2017

Sirpa Kähkönen har varit ordföranden i Finlands PEN från år 2014.

Sirpa Kähkönen har varit ordföranden i Finlands PEN från år 2014.

Årsmötet för Finlands PEN arrangerades den 15. februari.

Den av årsmötet valda direktionen för 2017 består av följande personer: Sirpa Kähkönen, ordförande, Marianne Bargum, viceordförande, Mojibur Doftori, Vilja-Tuulia Huotarinen, Ville Hänninen, Rita Paqvalén, Leena Parkkinen, Juha Pekka Pulkkinen och Lotta Sonninen. Mojibur Doftori ersatte Jukka Laajarinne som satt i direktionen 2012–2016. Finlands PEN tackar Jukka för sitt arbete! Det beslöts också att en suppleant skulle väljas för Vilja-Tuulia Huotarinen. Finlands PENs fd verksamhetsledare Johanna Sillanpää valdes till suppleant.

Marianne Bargum fortsätter som ordförande för Språk- och översättningskommittén och Mojibur Doftori är ordförande för Kommittén för fängslade författare och för Fredskommittén. Vilja-Tuulia Huotarinen fortsätter som Kvinnokommitténs ordförande.

Under mötet diskuterades bland annat planen om att under det kommande året starta en kommitté för facklitterära författare och forskare inom föreningen. Idén fick understöd och det beslöts att även facklitterära författare och forskare verksamma inom universitets- och yrkeshögskolevärlden kan ansöka om medlemskap i föreningen.

PEN Tiedotus