Finlands PENs yttrandefrihetspris tilldelas överbibliotekarie Kai Ekholm

Nationalbibliotekets överbibliotekarie Kai Ekholm är känd för sina studier i yttrandefrihet och censur. Ämnet för hans doktorsavhandling var böcker som under åren 1944–1946 blev förbjudna på biblioteken. Ekholm har i sitt arbete lyft fram frågor kring friheten att yttra sig och modigt försvarat Nationalbiblioteket, platsen för vårt gemensamma minne, i tider då Helsingfors universitet befunnit sig i ekonomiska svårigheter.

Ett av de mest centrala aktioner inom yttrandefriheten under 2000-talet har varit skapandet och publicerandet av nätsidan Tiellä sananvapauteen (Vägen till yttrandefrihet). Nätsidan är en helhet som Ekholm tillsammans med en bred skara av experter byggt upp, och som erbjuder aktuell och relevant information om lagstiftning, censur och yttrandefrihetens tillstånd från början av 1900-talet till idag. Nätsajten är både lätt att använda, informativ och högklassig till sin formgivning.

Tiellä sananvapauteen –nätsidorna tilldelades statspriset för informationsspridning år 2017.

Under ledning av Kai Ekholm fattade Nationalbiblioteket år 2017 ett viktigt beslut: biblioteket öppnade de digitala tidningsarkiven gällande år 1918 för forskare och övriga intresserade redan ett år före hundraårsminnet av inbördeskriget. Motiveringen var, att material kring ett så viktigt tidsskede som inbördeskriget borde vara tillgängligt för forskning fritt och i god tid.

Öppnandet av Nationalbibliotekets digitala tidningsarkiv har ökat forskningens frihet och på ett avgörande sätt minskat hindren för inhämtningen av kunskap, två grundpelare i ett fritt medborgarsamhälle.

Finlands PEN har äran att överlämna sitt årliga yttrandepris till Kai Ekholm.

Som brukligt är, har en konstnär skänkt ett verk till pristagaren. Verket är Kaiju Haanpääs Isfahan.

Kai Ekholm, Veera Tyhtilä och Kaiju Haanpääs textilkonstverk Isfahan

Kaiju Haanpää är bosatt i Huhmari och är känd för sina imponerande och färgstarka textilcollage.

Det finns en stark symbolism i valet av motiv i Kaiju Haanpääs konst. Centrala motiv är kvinnan och hennes växlande känslotillstånd. Hon använder ofta förmedlande symboler för att åskådliggöra en inre känsla. Typiska djursymboler i hennes konst är fåglar, ödlor och hästliknande varelser. Haanpää lånar av och varierar också gärna gamla mästerverk, både målningar och skulpturer. I hennes verk finner man nästan alltid något visuellt element som kontrasterar mot huvudmotivet. Därigenom får motiv som till det yttre förefaller oskyldiga eller trygga en djupare mening, vilket utmanar betraktaren till att fundera över verkets egentliga budskap. Även om Haanpääs verk också kan uttrycka dystra känslor, präglas de genomgående av en positiv grundton. (Martelin 2013).

Haanpää blev färdig magister i konst 1987. Hennes verk har visats på ett stort antal inhemska och utländska utställningar från år 1970 till våra dagar. Haanpää har verket som rektor för Esbo konstskola och utgivit diktsamlingen Kosketuksia.

Kaiju Haanpääs hemsida: https://kaijuhaanpaa.com/

Finlands PEN delar ut ett yttrandefrihetspris till en person, förening eller annan aktör som på ett föredömligt sätt agerat för yttrandefrihet. Kai Ekholm är den sjunde pristagere av Finlands PENs yttrandefrihetspris. De tidigare pristagarna är: Sunniva Drake (2017), Matti Suurpää (2016), Abdirahim Hussein (2015), Kimmo Oksanen (2014), Eva Neklyaeva (2013) och Ville Ranta (2012).

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

PEN Tiedotus