Finlands PEN – nya hemsidor

Finlands PENs nya hemsidor har nu publicerats!

 

Förnyelsen av våra hemsidor har varit nödvändiga och planerats under en lång tid. De gamla sidornas problem var kända, och idéer för nya sidor samlades också från medlemmarna. Syftet med reformen var bland annat att underlätta informationssökning och förbättra användbarheten.

Pro bono-samarbetet med den meriterade reklambyrån Recommended Oy erbjöd sina tjänster, vilket vi uppskattar högt. Samarbetet gick smidigt från första början i båda riktningarna. Vår partner verkade också förstå och acceptera de utmaningar som finns hos en liten förening som fungerar på volontärbasis. Den visuella planen för webbsidan genomfördes smidigt, och det tekniska stödet under genomförandet skedde snabbt. Vi fick kunnig och vänlig hjälp.

Genom detta samarbete fick Finlands PEN en modern, snygg och lättanvänd synlighet på nätet. Äntligen kan vi presentera de nödvändiga on line-formulären för appeller till förmån för fängslade eller hotade författare. Dessutom kan man lättare hitta nyhetsbrev om t.ex. yttrandefrihetspriserna och resolutioner och andra uttalanden. Skriftserien Fria Ord är en artikelsamling som publiceras på PENs hemsidor. Vi publicerar i första han dikter, prosastycken, essäer och artiklar av våra medlemmar, samt texter av personer vilkas yttrandefrihet är hotad. Fria Ord är också en plattform för var och en som vill ta ställning till aktuella yttrandefrihetsfrågor.

Varmt tack till Recommended Oy!

Välkommen att besöka våra nya sidor. Feedback och utvecklingsförslag kan sändas till secretary@suomenpen.fi

PEN Tiedotus