Forskare och författare enar sina krafter mot hatretorik

Meddelande 27.10.2016

Delegationen för informationsspridning (TJNK) och yttrandefrihetsföreningen för författare, Finlands PEN, intensifierar samarbetet mellan forskare och författare mot hatretorik.

Målet är att skapa ett nätverk som stöder enstaka forskare, (facklitterära) författare och journalister med att möta störande respons – till och med hatretorik – och undvika självcensur på grund av rädsla.

På initiativ av ett arbetsmöte som TJNK och Finlands PEN sammankallat, planeras en sektion med uppgift att försvara facklitterära författares och forskares yttrandefrihet att grundas vid Finlands PEN.

– Grundtanken inom konst och vetenskap är en ökad förståelse och friheten att uttrycka sitt tänkande. Det är viktigt för det demokratiska samhället att tankar, idéer och åsikter flödar fritt och utan hot. Forskarnas och författarnas samarbete stärker PENs röst bland forskare och tvärtom, säger ordförande för Finlands PEN, författare Sirpa Kähkönen.

TJNK genomförde år 2015 en enkät om störande respons som forskare fått i sin sakkunnigroll. Enligt enkäten är störande respons och rentav hatretorik ett för forskare bekant fenomen från tidigare, men det verkar ha blivit vanligare och kraftigare. Därför begrundar forskarna noggrannare än förut i vilka kanaler och sammanhang de uppträder offentligt.

– Även om forskare bedömer att yttrandefrihetens ställning är sammantaget bra i Finland, är de också rädda att självcensur möjligtvis tilltar på grund av störande respons, säger ordförande för Delegationen för informationsspridning, akademiker Risto Nieminen.

Forskarna önskade också stöd från vetenskapssamfundet och de egna organisationerna i mötet med störande och osaklig respons.

På lördagen 29.10 kl. 11:00 ordnar Finlands PEN och TJNK en diskussion om ämnet på Helsingfors bokmässa:

Rätten finns – finns mod?

Tryckfriheten 250 år i Finland – vems yttrandefrihet skyddas? Hatretoriken som forskare och författare möter riskerar att leda till självcensur. Vad händer om rädsla begränsar den offentliga debatten? Borde ett kollektivt ansvar bäras för yttrandefriheten och hur kunde den värnas?

I Aino-salen diskuterar ordförande för Delegationen för informationsspridning, akademiker Risto Nieminen, journalist Johanna Korhonen och författare Jarkko Tontti.

Debatten leds av PENs ordförande, författare Sirpa Kähkönen.

Tilläggsinformation:

Vf. generalsekreterare Simo Kyllönen, TJNK, simo.kyllonen@tjnk.fi, 040 733 5935
Organisationssekreterare Salla Kosunen, Finlands PEN, pentiedotus@gmail.com, 040 019 5588

PEN Tiedotus