WRC

Writers at Risk Committee (WRC)

Representanter för PEN rapporterar om mord, tortyr, försvinnanden, misshandel, hot och övriga problem som drabbar författare, journalister och andra litterärt verksamma runt om i världen. PEN tar ställning mot dessa missförhållanden och lyfter fram dem i den offentliga debatten. PEN vädjar till makthavare, regeringar och medier för att läget ska förbättras.

Under 2000-talet har Kommittén för fängslade författare varje år fått kännedom om cirka 900 förbrytelser mot författare. Varje år dödas tiotals författare och journalister på grund av sitt arbete. Hur man förhåller sig till pressen i ett samhälle är därför en mätare på öppenheten och rättvisan i det.

Kommittéerna för fängslade författare och de nationella PEN-centren har även s.k. adopterade fångar eller hedersmedlemmar (Honorary Members). Finlands PEN har tre hedersmedlemmar: Nasrin SotoudehDawit Isaak och Vladimir Neklyaev.

PEN Internationals WiP-komitténs caselist kan läsas här.

Kontakt

Mojibur Doftori
mr.doftori(at)hotmail.com