PEN Finland valde ny styrelse på årsmötet

PEN Finland valde ny styrelse på årsmötet den 13 februari. Ny ordförande är Veera Tyhtilä, dramatiker och manusförfattare (film) och ny viceordförande Oula Silvennoinen, fil.dr och historiker.

Nya i styrelsen är
Elina Hirvonen, författare, dokumentärsfilmsregissör och redaktör
Clas Zilliacus, prof.em. i litteraturvetenskap
Daniel Malpica, poet och multimediaartist
Nina Honkanen, författare och manusförfattare
Pirita Näkkäläjärvi, ekon.mag. och magister i media och kommunikation, f.d. chef för Yle Sápmi
Heikki Jokinen, frilansredaktör, kritiker och fackboksförfattare
I styrelsen fortsätter pol.dr Mojibur Doftori.

Från vänster Daniel Malpica, Heikki Jokinen, Oula Silvennoinen, Veera Tyhtilä, Pirita Näkkäläjärvi, Nina Honkanen och Clas Zilliacus.

PEN noterar med glädje att finska, svenska, samiska, spanska och bengali nu finns företrädda som modersmål i styrelsen.

Venla Hiidensalo, som gjorde ett stark insats under jubileumsåret, är moderskapsledig sedan årsskiftet. Också andra långvariga och uppskattade medlemmar avslutade nu sitt styrelsemedlemskap: Författaren Vilja-Tuulia Huotarinen har suttit i styrelsen sedan 2009 och som ordförande i Kvinnokommittén gjort ett digert dagsverke. Huotarinen har i samverkan med det aktiva nätverk hon samlat kring sig arrangerat många evenemang; som exempel kan nämnas den årliga Vändagsklubben och debatterna på Aino Kallas namnsdag.

Också författaren Leena Parkkinen har suttit i styrelsen sedan 2009. Hon var bl.a. med och arrangerade det nordiska samarbetsmötet 2016 och deltog i kongressen i Bisjkek 2014. Förlagsredaktören Lotta Sonninen satt i styrelsen från 2016 och har bl.a. aktivt varit med om att anordna PEN-galorna och i planeringen av årsböckerna. Johanna Sillanpääs bana inom PEN har varit både mångsidig och verkningsfull. Sillanpää började som sekreterare för PEN och avancerade 2014 till verksamhetsledare. År 2017 valdes hon in i styrelsen. Bland annat inom informationen, kampanjarbetet, gala- och mässarrangemang och publikationsverksamheten har hon varit en aktiv och viktig kraft. Hannele Mikaela Taivassalo var en viktig styrelsemedlem under 2018 som ordförande i kommittén för språk och översättning.

PEN Finland vill varmt tacka alla dessa medlemmar för värdefulla insatser genom åren. De har skött organisationen med omsorg och helhjärtat verkat för yttrandefriheten. Ett varmt tack till dem alla.

PEN Tiedotus