Tutkijat ja kirjailijat yhdistävät voimansa vihapuhetta vastaan

Tiedote 27.10.2016

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö Suomen PEN tiivistävät yhteistyötä tutkijoiden ja kirjailijoiden kesken vihapuhetta vastaan.

Tavoitteena on luoda verkosto, joka tukee yksittäisiä tutkijoita, (tieto)kirjailijoita ja toimittajia kohtaamaan voimakaskin häiritsevä palaute – jopa vihapuhe – ja välttämään pelkoon perustuva itsesensuuri.

TJNK:n ja Suomen PENin koollekutsuman työkokouksen aloitteesta Suomen PENiin suunnitellaan perustettavaksi tietokirjailijoiden ja tutkijoiden sananvapautta puolustava jaosto.

– Taiteen ja tieteen ytimessä on ymmärryksen lisääminen ja ajattelun ilmaisemisen vapaus. Demokraattisen yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että ajatukset, ideat ja mielipiteet liikkuvat vapaasti ja uhkaamatta. Tutkijoiden ja kirjailijoiden yhteistyö voimistaa PENin ääntä tutkijoiden piirissä ja päinvastoin, kertoo Suomen PENin puheenjohtaja, kirjailija Sirpa Kähkönen.

TJNK toteutti vuonna 2015 kyselyn tutkijoiden asiantuntijaroolissaan saamasta häiritsevästä palautteesta. Kyselyn perusteella häiritsevä palaute ja jopa vihapuhe on tutkijoille entuudestaan tuttu ilmiö mutta se näyttää yleistyneen ja voimistuneen. Siksi tutkijat miettivät aiempaa tarkemmin, missä kanavissa ja missä asiayhteyksissä he esiintyvät julkisuudessa.

– Vaikka tutkijat arvioivat sananvapauden tilan olevan Suomessa kaiken kaikkiaan hyvä, he myös pelkäävät itsesensuurin mahdollisesti lisääntyvän häiritsevän palautteen takia, kertoo tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, akateemikko Risto Nieminen.

Tutkijat myös toivoivat tiedeyhteisön ja omien organisaatioidensa tukea häiritsevää ja asiatonta palautetta kohdatessaan.

Lauantaina 29.10. klo 11:00 Suomen PEN  ja TJNK järjestävät aiheesta Helsingin kirjamessuilla keskustelutilaisuuden:

Oikeus on – onko uskallusta?

Painovapauslaki Suomessa 250 vuotta – kenen sananvapautta suojellaan? Tutkijoiden ja kirjailijoiden kohtaama vihapuhe uhkaa johtaa itsesensuuriin. Mitä tapahtuu, jos pelko kaventaa yhteiskunnallista keskustelua? Tulisiko sananvapaudesta kantaa kollektiivista vastuuta ja millaisin toimin sitä voitaisiin turvata?

Keskustelemassa Aino-salissa ovat:

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, akateemikko Risto Nieminen
Toimittaja Johanna Korhonen
Kirjailija Jarkko Tontti

Keskustelun vetäjänä toimii PENin puheenjohtaja, kirjailija Sirpa Kähkönen.

Lisätietoja:

Vt. pääsihteeri Simo Kyllönen, TJNK, simo.kyllonen@tjnk.fi, 040 733 5935
Järjestösihteeri Salla Kosunen, Suomen PEN, pentiedotus@gmail.com, 040 019 5588

PEN Tiedotus