Eva Tawasoli: Kommer mardrömmen från 1990-talet att upprepas i Afghanistan?

Taliban har tagit makten och för dem som blivit kvar i landet betyder det att att ge upp det gryende hopp och den frihet som många drömt om. Allt försvann bokstavligen över en natt. De grymheter som förekom under talibanregimen på 1990-talet behöver vi knappast påminna om. Också de som inte själva har bevittnat dem, har via medierna fått information om den skräck och den tyranni som kvinnor, oliktänkare, etniska minoriteter, journalister och och konstnärer fick utstå. Det här gällde alla som genom sina handlingar, eller enbart via sitt utseende utmanade det ultrateokratiska skräckväldet.

Nu väntar vi på att få veta om det som varit kommer att upprepas. Talibanregimen har redan hunnit meddela att till exempel kvinnorna kommer att ha rättigheter, men inom ramen för sharialagarna. Redan meddelandet i sig betyder att kvinnors liv, och de möjligheter som hittills varit öppna för dem, kommer att kringskärs radikalt i förhållande till vad som gällde ännu för några dagar sedan. Det värsta skulle naturligtvis vara att man nu tar i bruk den mest radikala och ålderdomliga tolkningen av islamisk lag. I så fall upprepas mardrömmen från 1990-talet..

Talibanregimen har sagt att rörelsen har förändrats.Jag hoppas av hela mitt hjärta att det är sant. Tyvärr pekar de terrordåd, slumpartade mord samt de alarmerande budskap som tagits emot från de områden terroristerna redan tidigare intagit, och som fortsatt under hela ockupationen fram till striderna i maj, inte överhuvudtaget på någon förändring. Tillsvidare har talet om förändring endast varit ett förkunnelseartat sätt att uttrycka sig, och nu bekräftar internationella medier och observatörer att att en ny tyranni är ett faktum. Paniken och kaoset i Kabul har inte uppstått ur tomma intet.

Det är svårt att med säkerhet säga vad framtiden för med sig. Det var få som för bara en vecka sedan kunde tro att de viktigaste städerna i landet skulle falla på några dagar. Det är svårt att se något ljus. Den humanitära katastrofen är ett faktum, hjälpen kommer inte fram och människorna kommer inte ut ur landet. Den dag evakuringarna slutförts blir såväl skrämmande som definierande. Då ser vi om talibanrörelsen verkligen har förändrats.

Eva Tawasoli

politiker och människorättsaktivist med rötter i Afghanistan

PEN Tiedotus