Helena Sinervo

Helena Sinervo är en författare, poet och översättare till finska som bor i Helsingfors. Hon har publicerat 11 diktsamlingar och fyra romaner, samt två sagoromaner och en samling poesi för barn. Hon har fått många betydande pris för sitt arbete, såsom Finlandia-priset för romanen Runoilijan talossa (2004). Hon har också fått YLE:s poesipris Den dansande björnen två gånger: för verken Ihmisen kaltainen (2000) och Väärän lajin laulut (2010). Dessutom har hon fått det ansedda Aleksis Kivi-priset för sitt livsverk (2020).

Vad är meningen med allt detta?

Text på finska: Helena Sinervo
Översättning på svenska: Agneta Enckell
Översättning på engelska: Susan Heiskanen
Översättning på spanska: Daniel Malpica

Läsare på finska: Eeva Soivio
Läsare på svenska och på engelska: Miiko Toiviainen
Läsare på spanska: Daniel Malpica

Vad är meningen med allt detta?, på finska

Vad är meningen med allt detta?, på svenska

Vad är meningen med allt detta?, på engelska

Vad är meningen med allt detta?, på spanska

PEN Tiedotus