Matti Suurpää fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Finlands PENs yttrandefrihetspris tilldelas den mångsidige kulturskribenten och förläggaren Matti Suurpää

Matti Suurpää & Sirpa Kähkönen. Foto Johanna Sillanpää/Finlands PEN

Matti Suurpää & Sirpa Kähkönen. Foto Johanna Sillanpää/Finlands PEN

Förläggaren Matti Suurpää är i det finländska litteratursammanhanget känd som en kultiverad, intelligent och engagerad skribent och opinionsbildare. Suurpää, som är född 1937, fick uppleva modernismens frammarsch och den hektiska förläggartiden under 1960-talet, då man publicerade flera klassiker inom pamflettgenren. En av de mest minnesvärda är Praha 1968, som utkom i Huutomerkki-serien, och som kom till strax efter augustihändelserna i Prag och publicerades redan samma höst. Bland de medverkande i denna pamflett hittar vi namn som Georg Henrik von Wright, som tar ställning både mot kriget i Vietnam och mot de krafter som med våld försökte kväva ungdomens protester och demonstrationer.

Matti Suurpää gjorde en viktig insats också för de internationella författarmötena i Mokulla i synnerhet under 1960- och 1970-talen, då författare från öst och väst saknade möjligheter till en fruktbar och fri dialog. Mokullaseminarierna visade hur viktiga samtalen över gränserna inom litteratur och konst har varit och fortfarande är.

Författaren Kaari Utrio berömmer i sin självbiografiska artikel Matti Suurpää i hans egenskap av förlagsredaktör: stöd utan arrogans, uppmuntran med respekt för författarens integritet. Finns det ett bättre sätt att beskriva en bildad, humanistisk människas livssyn?

Suurpää har skrivit flera essäistiska verk. Den senaste har rubriken Kolme retkeä, tekstiä kirjallisuudesta, maalaustaiteesta ja musiikista. Där möter man en mångsidig, inspirerande och ständigt nyfiken kulturpersonlighet med europeiska dimensioner. Han har ett engagemang både som samtalspartner och skribent, vilket senast fick sitt uttryck i Suurpääs bekymmer över den dystra situationen för kultur- och opinionstidskrifterna i dessa spartider.

Finlands PENs yttrandefrihetspris 2016 tilldelas Matti Suurpää för hans banbrytande insats för yttrandefriheten och för det kontinuerliga stöd han gett yngre generationer inom PENs verksamhetsområde.

Matti Suurpää med Inari Krohns grafikverk "Pöllö".

Matti Suurpää med Inari Krohns grafikverk ”Pöllö”. Foto Johanna Sillanpää/Finlands PEN


Priset ges i form av ett grafikverk av Inari Krohn med den signifikanta titeln Pöllö (grafik från år 2015, 8/40).

* * *

Finlands PENs yttrandefrihetspris instiftades år 2012. Tidigare mottagare av priset är Ville Ranta (2012), Eva Neklyaeva (2013), Kimmo Oksanen (2014) och Abdirahim ”Husu” Hussein (2015).

* * *

Inari Krohn (f. 1945) är en uppskattad målare, grafiker, illustratör och författare. Hon utexaminerades från Finlands konstakademi 1969 och vidareutbildade sig vid Ecole des Beaux-Arts i Aix-en-Provence i Frankrike. Inari Krohn arbetade som professor i konstgrafik vid Bildkonstakademi 1995–1998. Hon fick Pro Finlandia -priset 1996 och Finlands kultur fonds (Suomen kulttuurirahasto) pris 1998.

* * *

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

* * *

För mer information:

Sirpa Kähkönen, Ordförande, Finlands PEN: sirpanen(at)gmail.com, pentiedotus(at)gmail.com

Matti Suurpää, förläggare: 044 210 4504, matti.suurpaa(at)gmail.com

Foton från prisutgivningen (16.2): Johanna Sillanpää, versamhetsledare, Finlands PEN: p. 040 217 1280, pentiedotus(at)gmail.com

PEN Tiedotus