Riku Ryynänen

Jag är en 40-årig cp-skadad poet. I min poesi strävar jag efter att synliggöra ett annorlundaskap, mitt eget sätt att gestalta världen, samt att bygga en bro mellan det annorlunda och det normala. Med ett finger, en tangent i taget. Mina dikter har publicerats i tidingarna Kynnys och i Lumooja.

Språket – jagets hem*

Text på finska: Riku Ryynänen
Översättning på nordsamiska: Inger-Mari Aikio
Översättning på spanska: Daniel Malpica
Översättning på arabiska: Moe Mustafa
Översättning på ryska: Eva Mihti
Översättning på engelska: Susan Heiskanen

* = verket finns inte på svenska

Läsare på finska: Eeva Soivio
Läsare på nordsamiska: Inger-Mari Aikio
Läsare på spanska: Daniel Malpica
Läsare på arabiska: Yaseen Ghaleb
Läsare på ryska: Elena Lapina-Balk
Läsare på engelska: Miiko Toiviainen

Språket – jagets hem*, på finska

Språket – jagets hem*, på nordsamiska

Språket – jagets hem*, på spanska

Språket – jagets hem*, på arabiska

Språket – jagets hem*, på ryska

Språket – jagets hem*, på engelska

PEN Tiedotus