Shashank Mane

Jag föddes i Mumbai i Indien, men jag har sedan unga rest och bott runt om i världen. Jag spenderade många år i Geneve i Schweiz, där jag lärde mig att tala franska och lite spanska. Jag har också bott på olika orter i USA. Jag har haft turen att utsättas för en språkligt rik och kulturellt mångfasetterad gemenskap redan som ung. Språket har alltid varit viktigt för mig eftersom jag växte upp i en trespråkig miljö där vi talade engelska, marathi och hindi. Språket är förknippat med känslor av sanning och tröst, och det erbjuder kontakt till mänskorna och de olika skedena i mitt liv. Att läsa och skriva har spelat en central roll i mitt liv ända sedan barnsben. Min kärlek till skrivandet föds ut mina erfarenheter och mitt intresse för svåra saker. I mitt litterära skapande (skönlitteratur och poesi) behandlar jag olika ämnen så som marginalisering, svårigheter och isolering. Jag har bott i Finland sedan 2013 och lär mig finska via språkstudier och via mitt arbete. Jag tog magisterexamen vid Jyväskylän yliopisto i början av 2019. Under de senaste åren har jag publicerats i olika tidskrifter och tidningar (t.ex. Every Writer Magazine, Gravel Lit. och Sivuvalo) samt uppträtt på olika poesievenemang (Turun runoviikko, Kiila Club osv.). Min första samling som bestod av noveller och dikter “Moments” publicerades 2017, och den senaste novellsamlingen “Glass Streams” publicerades år 2020.

Min föda, mina kläder, min tillflykt*

Text på engelska: Shashank Mane
Översättning på finska: Kasper Salonen
Översättning på marathi: Revati Dabholkar

* = verket finns inte på svenska

Läsare på engelska: Shashank Mane
Läsare på finska: Eeva Soivio
Läsare på marathi: Amit Tambe

Min föda, mina kläder, min tillflykt*, på engelska

Min föda, mina kläder, min tillflykt*, på finska

Min föda, mina kläder, min tillflykt*, på marathi

PEN Tiedotus