Elena Lapina-Balk

Elena Lapina-Balk är författare, född i S:t Petersburg. Efter att ha avlagt högskoleexamen vid institutet för mekanik och optik i Leningrad (institutionen för kvantfysik), utbildade hon sig även till journalist. Elena Lapina-Balk bor i Esbo och har skrivit fyra diktsamlingar. Hennes bok Paths of destiny (2011) innehåller noveller och österländsk poesi, och nominerads till Dovlatov-priset. Diktsamlingen “Silk Whispers Above the Abyss of Dreams” (2006, 2007), som hon skrev tillsammans med poeten Alex Sandersin (Sverige) 2008 nominerades till Nikolai Zabolotsky -priset år 2009. Hon har också varit redaktör för många diktsamlingar som har publicerats såväl i Ryssland som utanför landets gränser. Elena Lapina-Balk är också medlem i Finlands PEN, och i Ryssland i författarföreningen i S:t Petersburg. Hon är ordförande för den internationella litteraturföreningen Taivas, samt grundare och chefredaktör för årsalmanackan ”Yhteisen taivaan alla”, som är till för nulevande ryska författare i diasporan. Vid den internationella tävlingen i Rom, fick hennes bok ”Wind of Wanderings” ett hederspris för den betydelse den haft för att förstärka det ryska språket, den ryska kulturen, samt banden mellan landsmännen utomlands.

Smygtitta på väntan*

Text på ryska: Elena Lapina-Balk
Översättning på finska: Eero Balk
Översättning på engelska: Ivan Berezhny

* = verket finns inte på svenska

Läsare på ryska: Elena Lapina-Balk
Läsare på finska: Eeva Soivio
Läsare på engelska: Miiko Toiviainen

Smygtitta på väntan*, på ryska

Smygtitta på väntan*, på finska

Smygtitta på väntan*, på engelska

PEN Tiedotus