Ledningen för Finlands PEN träffade utrikesminister Timo Soini

/ 2018

O

rdföranden Venla Hiidensalo och viceordföranden Veera Tyhtilä träffade Timo Soini 21.5. Man diskuterade bl.a. internationella frågor kring de mänskliga rättigheterna, hatretorik och självcensur.

PENs medlemmar överlämnade till Soini PEN Internationals Women’s Manifesto och festskriften från fredskonferensen i Bled. Därtill uttryckte de ett önskemål om att utrikesministeriet skulle arbeta aktivt för de fängslade Oleg Sentsov och Galal El-Bahairy samt för de mänskliga rättigheternas främjande i Turkiet.

Också du kan skriva på nedanstående appeller!

För Oleg Sentsov på svenska: https://www.suomenpen.fi/se/vetoa-oleg-sentsov/

PEN Tiedotus