Agera nu!

Kärnan i PENs arbete för de mänskliga rättigheterna utgörs av kampanjer till förmån för fängslade eller hotade konstnärer. PEN-centra runt om i världen väljer adoptionsfångar, eller hedersmedlemmar, och informerar myndigheterna om deras öden. På denna sida samlar man namn på de hedersmedlemmar och andra hotade konstnärer, för vilka du kan skriva appeller på nätet via Finlands PEN. Vi sänder sedan appellerna vidare!

AGERA NU: Oleg Sentsov