Toimintakertomus 2022

Lyhyesti

SUOMEN PEN – TAVOITTEET JA TOIMINTA

Suomen PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden sananvapausjärjestö, joka on osa yli 100 maassa toimivaa kansainvälistä kattojärjestöä PEN Internationalia. PENin toimialoihin kuuluvat sananvapaus, ihmisoikeudet, kulttuuri ja yhteiskunnallinen työ. Vuosi 2022 oli Suomen PENin 94. toimintavuosi.

PEN on vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö, joka tukee sananvapautta, ihmisoikeuksia ja pelosta vapaata yhteiskunnallista keskustelua. Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta, taiteen- ja sananvapautta ja eri tahojen välistä yhteisymmärrystä. PENin jäsenten on kaikkina aikoina käytettävä vaikutusvaltaansa kansakuntien välisen keskinäisen yhteisymmärryksen ja kunnioituksen ylläpitämiseksi.

Yhdistys jakaantuu edelleen komiteoihin, jotka ovat Vainottujen kirjailijoiden komitea, Kieli- ja käännöskomitea, Naiskirjailijoiden komitea, Rauhankomitea ja Tietokirjailijoiden ja tutkijoiden komitea.

Suomen PENin toimintaa vuonna 2022 ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö, Taike, Gummerus Kustannus, WSOY:n kirjallisuussäätiö, Suomen kirjailijaliitto, Finlands svenska författareförening, Kulturfonden ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Toiminta vuonna 2022

Vuoteen 2022 mahtui sekä positiivisia avauksia että surullisia uutisia maailmalta. Järjestön toiminnassa tapahtui muutoksia, mutta samalla valmistauduttiin uusiin yhteistyömahdollisuuksiin ja jatkettiin toiminnan pitkäjännitteistä kehittämistä. Maalikuun alussa vuosikokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Peter Mickwitz ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Iida Simes. Uusina johtokunnan jäseninä aloittivat Kestin Kronvall ja Hope Nwosu. Joulukuussa Suomen PEN päätti hankkia työpisteen ja varastotilaa syksyllä 2023 avautuvasta Tekstin talosta. Tekstin talo voi toimia tulevaisuudessa myös PENin tilaisuuksien järjestämispaikkana.

Toimintavuonna oli pitkän tauon jälkeen vihdoin mahdollista tavata tapahtumissa sekä yleisöä että jäsenistöä. PENin kotimaan tapahtumia järjestettiinkin eri puolilla Suomea useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. PEN osallistui useisiin Ukrainan tukitapahtumiin sekä Turun, Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen kirjamessuille. Perinteinen Ainon päivän tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kirjailijaliittojen, SKS:n ja Aino Kallas Seuran kanssa. Samalla viikolla järjestettiin kansainvälisen PENin aktiivin, runoilija Judyth Hillin runoverstas Lapinlahden Lähteen tiloissa. Taiken tuella jatkettiin vuonna 2020 alkanutta Sulava-projektia. Toimintavuonna tuotettiin tästä monikielisestä vapaasanakirjasta audiokokoelma. Vuonna 2021 julkaistusta Vihapuhetyökalupakista teetettiin käännökset myös ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Näihin eri projekteihin pystyttiin työllistämään 26 freelanceria. Heidän joukossaan oli kirjailijoita, kääntäjiä, näyttelijöitä, tulkki, ääniteknikko sekä useiden eri kielten asiantuntijoita.

Kansainvälinen toimintakin vilkastui pandemiatauon jälkeen. Toukokuussa saimme vieraaksemme PEN San Miguelin voimanaisen Judyth Hillin, joka piti juhlapuheen Ainon päivän tilaisuudessa, ohjasi kirjoittajia runoverstaalla sekä tutustui Suomen PENin toimintaan ja jäsenistöön. Puheenjohtaja Peter Mickwitz osallistui toukokuussa kansainvälisen rauhankomitean kokoukseen Slovenian Bledissä. Muutaman vuoden tauon jälkeen myös kansainvälinen kongressi voitiin järjestää normaalisti. Syyskuun viimeisellä viikolla kongressiin Ruotsin Uppsalassa osallistui Suomesta kuuden hengen delegaatio. Normaalin kokousohjelman lisäksi järjestettiin Suomen aloitteesta pohjoismaisten PEN-keskusten tapaaminen, jossa suunniteltiin yhteistyön tiivistämistä ja yhteisiä tulevaisuuden hankkeita. Suomen PENin kannalta kongressin juhlavin hetki oli, kun Suomen PENin emeriittapuheenjohtaja, journalisti ja kriitikko Elisabeth Nordgren valittiin kansainvälisen PENin kunniapuheenjohtajaksi.

Johtokunta järjesti toukokuussa 2022 strategiatyöpajan, jossa käsiteltiin muun muassa PENin roolia Suomessa ja kansainvälisesti, toimintaympäristön muutoksia sekä PENin vahvuuksia, heikkouksia ja toiminnan priorisointia. Työpajassa todettiin, että PENin toiminnan edellytyksenä on riittävä taloudellinen tuki. Vuonna 2022 tärkeä yhteistyökumppani oli 150-vuotisjuhlavuottaan viettänyt Gummerus Kustannus. Osana varainhankintastrategiaa Suomen PEN haki rahankeräyslupaa syksyllä 2022. Lupapäätöstä ei ehditty kuitenkaan saada toimintavuoden aikana. Strategiatyötä toiminnan ja varainhankinnan kehittämiseksi jatketaan vuonna 2023.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022 Venäjän jo vuosikausia harjoittama – ja jo parin vuosikymmenen ajan PENin kritisoima ja kannanotoissaan vastustama – propaganda muuttui entistä laajemmin näkyväksi väkivallaksi. 2000-luvulla monia venäläisiä ja ukrainalaisia journalisteja ja kirjailijoita on joutunut pakenemaan kotimaastaan. Useita toimittajia on murhattu, vangittu tai pahoinpidelty. Ukrainalla vainojen kohteeksi on joutunut erityisesti Krimin alueen ja Itä-Ukrainassa työskennelleet kirjoittajat.

Kun Venäjä laajensi sotaa hyökkäämällä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja useisiin siviilikohteisiin ympäri maata, tilanne eskaloitui myös propagandan rintamalla. Kreml on pitkään hallinnoinut maan suurimpia tiedotusvälineitä. Riippumaton venäläinen media työskentelee pitkälti ulkomailta käsin tai maan alta eli salaisista paikoista. Jotta hyökkäys saisi kansan tuen, Venäjän hallinto esitti virheellisiä väitteitä, joiden mukaan Ukrainassa olisi ihmisiä riistävä natsihallinto. Venäjä ei myöskään sallinut sanaa “sota” käytettävän, vaan nimesi hyökkäyksen neutraaliutta tavoitellen “erikoisoperaatioksi”.

Nämä sanojen väännökset ovat kasvattaneet hallinnon sensuuria: Toimittajia, jotka ovat käyttäneet sanaa “sota” on uhkailtu ja vangittu. Jotkut ovat saaneet jopa 15 vuoden vankeustuomioita. Monet heistä ovat paenneet ulkomaille. Kokonaisia lehtiä on kielletty tai lakkautettu, näiden joukossa muun muassa Novaja Gazeta, lehti, jonka päätoimittaja Dmitri Muratov sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2021, ja se on myös lehti, jonka toimittajista kuusi on 2000-luvulla murhattu, kuuluisimpana näistä Anna Politkovskaja.

Ulkomaiden Venäjälle asettamat pakotteet ovat hankaloittaneet myös sananvapaustyötä, sillä ulkomaille paenneiden toimittajien pankkitilit ja luottokortit on usein poistettu käytöstä.

Suomen PEN on osallistunut Artists at Risk -järjestön toimintaan ja tukenut erityisesti käsikirjoittajia ja journalisteja, jotka ovat olleet turvaresidenssissä Suomessa. Heitä on kymmenisen henkilöä. Suomen PEN on ulkoministeriön alaisuudessa toimivassa Ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa IONKissa ottanut kantaa humanitaarisen viisumin puolesta. Tällä hetkellä Venäjältä tulevia ja henkensä edestä pakenevia journalisteja ei pystytä auttamaan Suomessa, jos heillä ei jo ennestään ole maahantulolupaa. Tilanne on johtanut siihen, että Venäjältä pakenevat kirjoittajat ja taiteilijat ohjataan muihin maihin kuin Suomeen.

Humanitaarinen viisumi on käytössä muun muassa Ranskassa, Saksassa ja Puolassa. Artists at Risk -järjestön turvaresidensseissä Euroopassa on tällä hetkellä noin 80 taiteilijaa ja journalistia, jotka ovat kotoisin Ukrainasta tai Venäjältä. Residensseihin on hakenut satoja pakenevia ihmisiä.

Perustiedot

JÄSENET

Suomen PENin jäsenmäärä 31.12.2022 oli 371 jäsentä.

PENin jäseneksi voi hakea kauno- tai tietokirjailija, journalisti tai käsikirjoittaja tai muunlaista kirjallista työtä tekevä henkilö, alalla toimiva kustantaja tai libristi sekä Suomen Kirjailijaliiton, Finlands svenska författareförening rf:n, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry:n, Finlands Svenska Dramatikerförbundin, Suomen arvostelijain liiton ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen. Myös muut kulttuurielämässä tai tieteellisessä julkaisutoiminnassa ansioituneet hakijat otetaan huomioon. PENin jäsenten on hyväksyttävä PENin peruskirja eli puolustettava sananvapautta.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 2.3.2022 Rikhardinkadun kirjaston kokoustila Turessa. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jouni Inkala. Puheenjohtaja Veera Tyhtilän ja varapuheenjohtaja Oula Silvennoisen kolmivuotiskaudet päättyivät vuosikokoukseen. Uudeksi puheenjohtajaksi ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle (2022–2024) valittiin kirjailija Peter Mickwitz ja uudeksi varapuheenjohtajaksi ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle (2022–2024) toimittaja Iida Simes. Uusina jäseninä johtokuntaan ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle (2022–2024) valittiin toimittaja Kerstin Kronvall ja kirjailija Hope Nwosu.

Toimikauttaan johtokunnassa jatkoivat kirjailija, journalisti, opettaja Sabine Forsblom (2020–2022), sananvapauspolitiikan asiantuntija Joy Hyvärinen (2021–2023), juristi, tutkija Oula-Antti Labba (2020–2022), tutkija, tietokirjailija, suomentaja Joonas Maristo (2020–2022) ja kirjailija, toimittaja Juha Ruusuvuori (2021–2023).

Suomen PENin johtokunta ryhmäkuvassa Rikhardinkadun kirjaston aulassa

Suomen PEN – Finlands PEN ry:n vuoden 2022 johtokunta. Kuvassa vasemmalta Hope Nwosu, Oula-Antti Labba, Iida Simes, Peter Mickwitz, Joonas Maristo, Sabine Forsblom ja Juha Ruusuvuori. Kuvasta puuttuvat Joy Hyvärinen ja Kerstin Kronvall. Valokuva: Daniel Malpica

JOHTOKUNTA

Vuosikokouksen valitsemaan johtokuntaan kuuluivat vuonna 2022 puheenjohtaja Peter Mickwitz, varapuheenjohtaja Iida Simes ja jäsenet Sabine Forsblom, Joy Hyvärinen, Kerstin Kronvall, Oula-Antti Labba, Joonas Maristo, Hope Nwosu ja Juha Ruusuvuori. Johtokunnan sihteerinä toimi Leena Manninen. Johtokunta kokoontui yhteensä 8 kertaa.

Toiminta kotimaassa

Mediataitoviikko

Vuosittainen mediataitoviikko järjestettiin 7.–13.2.2022. Kirjailijoiden sananvapausjärjestö Suomen PEN julkaisi sananvapautta käsittelevän oppimateriaalin. Julkaisu perustuu Tyhjät tuolit -näyttelyyn, jossa esitellään vangittujen ja vainottujen kirjailijoiden ja toimittajien tilanteita maailmalta.

Suomen PEN toimii Mediataitoviikon 2022 yhteistyökumppanina.

Ukrainan tukitapahtumat

Kirjailijat Ukrainan puolesta, sunnuntai 20.3.2022, Cinema Orion

Kirjailijat Ukrainan puolesta oli tukitapahtuma Putinin Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden ukrainalaisten puolesta. Mukana oli laaja ja monimuotoinen joukko kirjallisuusalan toimijoita. Cinema Orionissa järjestetyssä tapahtumassa esitettiin valikoima ukrainalaista kirjallisuutta. Lisäksi tukitapahtumassa esiintyi runsas määrä kirjailijoita, runoilijoita ja kääntäjiä. Musiikkiesitykset nähtiin Lyytiltä ja Petra Lampiselta.

Järjestäjät: Nuoren Voiman Liitto, Nuoren Voiman Säätiö, Suomen Kirjailijaliitto, Elävän kuvan keskus ELKE ry/Cinema Orion, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Nihil Interit, Suomen PEN, Helsinki Poetry Connection, Lukukeskus, Kriittinen Korkeakoulu, Kustannusosakeyhtiö Otava, Gummerus Kustannus, Teos, Siltala, Poesia, WSOY, Tammi. Tapahtuman lipputulot luovutettiin lyhentämättöminä Suomen Punaiselle Ristille, joka välitti avun Ukrainaan ja sotaa pakeneville ukrainalaisille.

Ilta Ukrainalle, maanantai 21.3.2022, Svenska Teatern

Svenska Teaternin Scenmåndag-tapahtuma huomioi tällä kertaa Ukrainan sodan ja omistaa illan ukrainalaisille taiteilijoille, kulttuurityöntekijöille ja vapaalle sanalle. Ohjelmassa oli ukrainalaisia runoja suomenruotsalaisten runoilijoiden esittäminä sekä kaksi paneelikeskustelua. Illan aikana kuultiin myös muusikoiden, laulajien sekä Mary Poppins -musikaalin ja Svenska Teaternin ensemblen musiikkiesityksiä.

Ilta toteutettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, ja mukana ovat Suomen Punainen Risti, Artists at Risk (AR), Globe Art Point, Förlaget, Schildts & Söderströms, Teos, Hufvudstadsbladet, Suomen ja Ruotsin PEN, aikakauslehti 20TAL, Översättarcentrum Ruotsissa ja Dramaten Tukholmassa sekä useat yksityishenkilöt. Lipputulot ohjattiin lyhentämättömänä Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Judyth Hillin runoverstas

Kirjailija ja kansainvälisen PENin aktiivinen jäsen Judyth Hill vieraili Suomessa toukokuussa.

Judyth Hill on runoilija, kirjoittamisen opettaja, luennoitsija ja PEN San Miguelin puheenjohtaja. Judyth Hillin veti vierailunsa aikana runoverstaan sekä piti juhlapuheen Suomen PENin perustajan Aino Kallaksen nimipäivän tilaisuudessa 10.5. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa.

Judyth Hillin vetämä runoverstas järjestettiin lauantaina 7.5. Lapinlahden Lähteellä. Runoverstas perustuu konseptiin, jota Judyth on käyttänyt työpajoissaan eri puolilla maailmaa. Runoverstaan aikana työskentelyn teemana oli: Kirjoita muutos, jonka haluat nähdä – sano sanat sille, mitä rakastat. Materiaalina käytettiin Judyth Hillin kansainvälisesti tunnustettua runoa Wage Peace (Tee rauhaa). Runo on luettavissa PENin nettisivuilla osoitteessa https://www.suomenpen.fi/judyth-hill-tee-rauhaa/

Ainon päivä

Tiistaina 10. toukokuuta vietetään Suomen PENin perustajan Aino Kallaksen nimipäivää.

Kahden vuoden tauon jälkeen oli ilo järjestää perinteinen Ainon päivän tilaisuus. Juhlimme sitä, että saimme jälleen kokoontua kirjallisuuden äärelle, ja meillä oli kunnia saada vieraaksemme yksi kansainvälisen PENin todellisista liikkeellepanevista voimista, sillä juhlapuheen piti kirjailija Judyth Hill Coloradosta, Yhdysvalloista. Tekstejään lukivat kirjailijat Lina Bonde, Mia Franck, Katja Kallio ja Susinukke Kosola. Tilaisuudessa kuultiin myös SKS:n ja Suomen PENin puheenvuorot.

Ainon päivän juhla pidettiin tiistaina 10.5.2022 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa, (Hallituskatu 1).

Tilaisuuden järjesti Suomen PEN yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Finlands svenska författareföreningin, Suomen Kirjailijaliiton, Lapinlahden Lähteen ja Aino Kallas Seuran kanssa.

Kirjallisuus ihmisoikeuksien edistäjänä -paneelikeskustelu

Kotka International Film Festival, 21.5.2022

Keskustelussa avattiin kirjailijan ja kirjallisuuden rooleja eri maissa sekä pohdittiin muun muassa sitä, kuka saa äänensä kuuluville ja kenen äänet vaiennetaan. Panelisteina kuultiin kirjailijoita ja runoilijoita Suomesta ja maailmalta, tilaisuuden juonsi käännöstieteilijä ja kääntäjä Anne Ketola. Suomen PENin edustajana paneelikeskusteluun osallistui johtokunnan jäsen Hope Nwosu.

Turun kirjamessut

Lauantai 1.10.2022 Agricola-lava: SOTA JA SANANVAPAUS

Turun kirjamessuilla sodasta ja sananvapaudesta keskustelivat venäläinen näytelmäkirjailija ja Artists at Risk -residenssiläinen Mihail Durnenkov, Journalistiliiton kansainvälisten asioiden asiantuntija Salla Nazarenko sekä Suomen PENin varapuheenjohtaja Iida Simes.

Keskustelu Turun kirjamessuilla

Turun kirjamessuilla

Helsingin kirjamessut

Perjantai 28.10.2022 Senaatintori-lava: SANANVAPAUS JA SOTA

Näytelmäkirjailija, ohjaaja Mihail Durnenkov (Venäjä), kirjailija Sofi Oksanen (Suomi), Nataliya Teramae (Ukraina) ja Suomen PENin varapuheenjohtaja Iida Simes.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaa vastaan sekä asein että propagandalla. Toisinajattelijat on hiljennetty Venäjällä. Ukrainalaiset ovat olleet vihamielisten, Kremlin hallitsemien tiedotusvälineiden organisoiman propagandan uhreja. Jonain päivänä sodan jälkeen ihmisten on rakennettava uudelleen luottamus ja löydettävä totuus.

Mihail Durnenkov asuu Helsingissä Artists at Risk -residenssissä.

Keskustelu Helsingin kirjamessuilla

Helsingin Kirjamessuilla

Lauantai 29.10.2022 Kultti-lava (Kulttuuri- ja mielipidelehtien osasto) 6 f 10: ”USKOMME, ETTÄ KAUNEUS PELASTAA JA TULEE PELASTAMAAN MAAILMAN.”

Näytelmäkirjailija, ohjaaja, näyttelijä Pavel Semtšenko ja Voiman toimittaja, Suomen PENin varapuheenjohtaja Iida Simes.

Kremlistä lähtevä voimakas propaganda ruokkii Ukrainan sotaa. Tarkkailijat ja suorapuheiset taiteilijat pitävät kulttuurista ja poliittista ilmapiiriä erittäin vaikeana. Venäläinen yhteiskunta ei ota vastaan toisinajattelijoiden mielipiteitä, eikä sitä kiinnosta raivokas taide.

Semtšenko on hiljattain muuttanut Pietarista Helsinkiin Artists at Risk -residenssiin.

Jyväskylän kirjamessut

Sunnuntaina 27.11.2022 Valo-lava, Paviljonki: SOTA, PROPAGANDA JA SANANVAPAUS

Valtio, jossa viestintä on kontrolloitua ja vääristeltyä, on kuin suuri vankila. Toimittaja Andrei Grišin (Venäjä) ja Suomen PENin varapuheenjohtaja Iida Simes.

Tampereen kirjafestarit

Tampereen kirjafestareilla PENin tyhjä tuoli oli omistettu Server Mustafajeville. Mustafajev on Krimin tataari toimittaja, ihmisoikeuksien puolustaja ja Crimean Solidarity -liikkeen perustaja. Hänet pidätettiin vuonna 2018, ja häntä pidetään tällä hetkellä telkien takana Venäjällä poliittisista syistä.

Lauantaina 3.12.2022 Tampere-talo, Aulaklubi: KIRJOITAMME SUOMESSA – VAAN EMME SUOMEKSI

Keskustelu nykyaikaisesta monikielisestä kirjallisuudesta Suomessa. Keskustelun innoittajana on elävä ja kielellisesti rikas kirja Sulava (PEN 2021).

Paneelissa ovat irakilaissyntyinen kirjailija ja runoilija Yaseen Ghaleb, ukrainalainen kirjailija, toimittaja Nataliya Teramae sekä nigerialaissyntyinen kirjailija, Suomen PEN:n johtokunnan jäsen, Hope Nwosu.

Lauantaina 3.12.2022 Tampere-talo, Aulaklubi: SANANVAPAUS VAARASSA VENÄJÄLLÄ

Keskustelemassa toimittajat Andrei Grišin (Venäjä), Jussi Konttinen ja Iida Simes, Suomen PENin varapuheenjohtaja.

Propaganda toimii sodan polttoaineena Venäjällä. Journalistit ja toisinajattelijat ovat olleet jo vuosikausia ahdingossa kansalaisyhteiskunnan kaventuessa olemattomiin. Ajankohtainen paneeli luotasi kuulumisia Venäjältä ja antoi vinkkejä mitä lähteitä kannattaa seurata.

Grišin on Suomessa Artists at Risk -järjestön residenssiläisenä.

Muita osallistumisia

Ulkoministeriön Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta

Puheenjohtaja Peter Mickwitz on Ulkoministeriön Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan jäsen, varajäsenenään Iida Simes. Mickwitz on osallistunut säännöllisesti neuvottelukunnan kokouksiin. Hän on osallistunut myös seuraaviin ulkoministeriön järjestämiin tilaisuuksiin: Suomen yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun seurantatilaisuus 9. 11.2022, High-Level Conference on Advancing Gender Equality through (Feminist) Foreign Policy on 16.11.2022 ja Tuemme yhdessä ihmisoikeuspuolustajia – Suomen ulkoasiainhallinnon ohjeiden lanseeraustilaisuus 22.11.2022.

Puheenjohtaja Peter Mickwitz on lisäksi osallistunut PENin edustajana seuraaviin tilaisuuksiin:

– Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan 50-vuotisjuhla 13.9.2022

– Suomen Kirjailijaliiton 125-vuotisjuhla 22.11.2022

Artists at Risk -järjestön ohjausryhmä

Varapuheenjohtaja Iida Simes on toiminut Suomen PENin edustajana Artists at Risk -järjestön ohjausryhmässä.

Tyhjät tuolit

Tilaisuuksissa esiteltiin PENin perinteen mukaisesti “tyhjä tuoli” eli kunnioitettiin vainottua tai murhattua kirjallisen alan henkilöä. Helsingin kirjamessuilla tyhjä tuoli muistutti liettualaisen journalistin ja dokumentaristi Mantas Kvedaraviciuksen kuolemasta pommi-iskussa Mariupolissa vuoden 2022 kesällä.

Jyväskylän ja Tampereen kirjamessuilla sekä jopa PENin pikkujouluissa Suomen PENin tyhjällä tuolilla “istui” krimiläinen toimittaja ja ihmisoikeusaktivisti Server Mustafajev, jonka terveydentila on huono. Hän on ollut vangittuna vuodesta 2018, ja hänet siirrettiin oikeudenkäynnin jälkeen kauas Siperiaan. Venäjän sotaoikeus on ilmoittanut, ettei Mustafajev vapaudu ennen vuotta 2034.

Toimintavuoden aikana saatiin runsaasti yhteydenottoja ja erilaisia avunpyyntöjä sekä tavattiin useita tukea tarvitsevia henkilöitä.

Kansainvälinen toiminta

Rauhankomiteoiden kokous, Bled, Slovenia

Rauhankomiteoiden kokous järjestettiin Slovenian Bledissä 11.–13.5.2022.

Suomen PENin edustajana paikalla Sloveniassa oli puheenjohtaja Peter Mickwitz. Varsinaisen kokouksen lisäksi ohjelmaan kuului lukuisia paneeli- ja pyöreänpöydänkeskusteluja. Kokouksessa kuultiin myös raportteja sekä Ukrainan että Valko-Venäjän tilanteesta. Paikan päällä oli edustajia kummastakin maasta. Myös Balkanin syvenevistä ongelmista keskusteltiin laajasti. Kansainvälisen rauhankomitean uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Germán Rojas Chilestä. Uppsalan kongressi syyskuussa vahvisti Rojaksen valinnan.

Kansainvälisten komiteoiden etäkokoukset

Muiden komiteoiden kokoukset järjestettiin pandemiasyistä etäyhteyksien avulla. Kongressiviikolla komiteat kokoontuivat lisäksi Uppsalassa.

Vainottujen kirjailijoiden kokous

Komiteoiden kokous pidettiin kongressin yhteydessä 27.9.2022 Uppsalassa. Suomen PENin edustajana kokoukseen osallistui Iida Simes.

Kieli- ja käännöskomiteoiden kokoukset

Kieli- ja käännöskomiteoiden kokous järjestettiin 15.–16.6.2022 Zoomissa otsikolla Strengthening our Languages in Times of Repression. Toinen komitean kokous järjestettiin kongressiviikolla 27.9.2022 Uppsalassa. Suomen PENin edustajana jälkimmäiseen kokoukseen osallistui Leena Manninen.

Naiskirjailijoiden komiteoiden kokoukset

Naiskirjailijoiden komitean kokous otsikolla Our Writing, Our Resistance järjestettiin Zoomissa 7.–8.3.2022. Veera Tyhtilä esitteli kokouksessa 8.3.2022 Suomen PENin tekemän Vihapuhetyökalupakin.

Toinen komitean kokous järjestettiin Uppsalassa 27.9.2022. Suomen PENin edustajina kokoukseen osallistuivat Hope Nwosu ja Elisabeth Nordgren.

88. kansainvälinen PENin kongressi, Uppsala, Ruotsi

Kansainvälinen PENin kongressi järjestettiin 27.9.–1.10.2022 Uppsalassa Ruotsissa. Suomesta kongressiin osallistui kuuden hengen delegaatio, johon kuuluivat puheenjohtaja Peter Mickwitz, varapuheenjohtaja Iida Simes, johtokunnan jäsenet Joonas Maristo ja Hope Nwosu, sihteeri Leena Manninen sekä kansainvälisen PENin kunniajäseneksi ehdolla ollut, pitkäaikainen Suomen PENin puheenjohtaja ja toimittaja Elisabeth Nordgren.

Kokouspaikkoina toimivat Uppsalan yliopisto sekä Uppsalan linna. Kongressiin osallistui kaksisataa delegaattia noin sadasta PEN-keskuksesta ympäri maailmaa. Etäyhteyksin kongressiin osallistui lisäksi 27 PEN-keskusta.

Suomen PENin aloitteesta Uppsalan kongressin yhteydessä järjestettiin pohjoismaisten PEN-keskusten tapaaminen. Tapaaminen oli myös oikein onnistunut ja keskustelu oli innostunutta. Paikalla oli 17 osallistujaa neljästä PEN-keskuksesta eli Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Keskustelua käytiin pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisestä.

Suomen PENin emeriittapuheenjohtaja, journalisti ja kriitikko Elisabeth Nordgren valittiin kansainvälisen PENin kunniapuheenjohtajaksi PENin 101-vuotista taivalta juhlistavassa kongressissa Uppsalassa 30.9.2022. Muita PENin kunniapuheenjohtajia ovat muun muassa Svetlana Aleksijevitš, Margaret Atwood, J. M. Coetzee, Joanne Leedom-Ackerman, William Nygård ja Orhan Pamuk. Nordgren on hyvin ansioitunut ja tunnettu PENin aktiivi, joka on ollut muuttamassa järjestön hallintoa demokraattisemmaksi ja tehokkaammaksi jo 1980-luvulla, perustamassa naiskirjailijoiden komiteaa vuonna 1992 ja järjestämässä kansainvälistä PEN-kongressia Helsingissä 1998. Nordgren toimi Suomen PENin puheenjohtajana 1994–2006, ja hän oli kansainvälisen PEN johtokunnassa 2002–2008.

Kansainväliset komiteat pitivät kokoukset kongressin yhteydessä ja luottamustehtäviin valittiin uusia henkilöitä. Lisäksi kongressi hyväksyi kaksi uutta PEN-keskusta. Nämä ovat PEN Aromanian ja PEN Sri Lanka. Kongressissa hyväksyttiin yhteensä viisi resoluutiota. Ne koskevat Kuuban tilannetta, sotaa Ukrainassa, kurdin kielen ja kulttuurin asemaa Turkissa, Julian Assangen tilannetta sekä sananvapauteen kohdistuvia uhkia. Yksityiskohtaisempi kongressiraportti on luettavissa Suomen PENin sivuilta osoitteesta: https://www.suomenpen.fi/uppsala/

Ryhmäkuva kongressin osallistujista Uppsalan linnan pihasssa

Kansainvälisen PENin 88. kongressiin osallistui noin kaksisataa delegaattia yli sadasta PEN-keskuksesta ympäri maailmaa. Kuva: Gustav Larsson

Dialogues On War -keskustelusarja

Ukrainan PENin käynnistämä keskustelusarja, jossa ukrainalaiset ja ulkomaiset intellektuellit keskustelevat sotaan liittyvistä kokemuksista ja jakavat omia havaintojaan. Sarjan kolmannessa jaksossa 5.3.2022 keskustelivat kirjailijat Victoria Amelina ja Sofi Oksanen. Victoria Amelina on palkittu ukrainalainen kirjailija ja New Yorkin kirjallisuusfestivaalin perustaja Donetskin alueelta. Sofi Oksanen on palkittu suomalainen kirjailija ja Suomen PENin jäsen.

Suora lähetys oli katsottavissa Facebookissa PEN Ukrainan, Kansainvälisen PENin, Suomen PENin, Ukrainan Instituutin, Ukrainan Lontoon Instituutin, Ukrainan tutkimusinstituutin ja Harvardin yliopiston sivujen kautta.

PEN Ukraina on ukrainalainen kansalaisjärjestö, joka on perustettu suojelemaan sananvapautta ja tekijänoikeuksia, edistämään kirjallisuutta ja kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä. Se on osa PEN Internationalin kansallisten keskusten verkostoa.

Julkaisutoiminta

Monikielisen vapaasanakirjan audiokokoelma

Vuonna 2021 julkaistu kokoomateos Sulava – Monikielinen kirjallisuus Suomessa tarjoaa näkökulman suomalaisen kirjallisuuden monikielisyyteen ja kielelliseen monipuolisuuteen Suomessa. Kirjassa on tekstejä 22 kirjoittajalta ja jokaisesta alkutekstistä on vähintään kaksi käännöstä. Kirjailijoiden ja yli 25 kääntäjän voimin syntyikin kaikkiaan yli 50 käännöstä. Tekstejä yhdistää otsikko “Kieli kotina, koti kielenä”.

Toimintavuoden aikana teoksesta tuotettiin jatkoprojektina audiokokoelma, jossa nämä erikieliset tekstit ovat myös kuunneltavissa. Tämän mahdollisti Taikelta saatu apuraha. Tekstien audioversiot julkaistiin Suomen PENin nettisivuilla ja sosiaalisen median alustoilla. Ideana on, että lukija voi kuunnella kirjan runoja ja muita tekstejä eri kielisinä versioina.

Kirjan kirjailijat ovat Inger-Mari Aikio, Gag Baani, Csilla Csépke, Muhaned Durubi, Zoila Forss, Yaseen Ghaleb, Saad Hadi, Farzaneh Hatami Landi, Susinukke Kosola, Elena Lapina-Balk, Shashank Mane, Hope Nwosu, Adrian Perera, José Luis Rico, Riku Ryynänen, Roxana Sadvokassova, Helena Sinervo, Olga Spyropoulou, Nataliya Teramae, Dodou Touray, Kári Tulinius ja Ye Yint Thet Zwe.

Jokaiselle kirjailijalle tarjottiin mahdollisuus lukea oma tekstinsä audiokokoelmaan. Tekstejä luki 15 kirjailijan lisäksi neljä näyttelijää, kääntäjää tai muuta äidinkielistä kielen puhujaa. Studioteknikko ja graafikko mukaan lukien projekti työllisti 21 henkilöä. Hanketta koordinoi PENin järjestösihteeri Leena Manninen.

Sulava audiokokoelmassa on yhteensä 26 eri tekstiä 22 kirjailijalta 15 eri kielellä (suomi, ruotsi, pohjoissaame, arabia, englanti, espanja, venäjä, islanti, kreikka, ukraina, unkari, persia, burma, marathi sekä pandzabi). Kaikkiaan audiotiedostoja on 88 kappaletta ja ne ovat kuunneltavissa PENin nettisivujen kautta ilmaiseksi.

Syksyllä 2022 järjestettiin kaksi Sulava-kirjaan liittyvää tapahtumaa. Tapahtumien ohjelmana oli runojen ja tekstien lukemista sekä keskustelua monikielisestä kirjallisuudesta Suomessa. Tampereen kirjafestareilla järjestettiin 3.12.2022 keskustelu otsikolla Kirjoitamme Suomessa – vaan emme suomeksi. Paneeliin osallistuivat irakilaissyntyinen kirjailija ja runoilija Yaseen Ghaleb, ukrainalainen kirjailija, toimittaja Nataliya Teramae sekä nigerialaissyntyinen kirjailija, Suomen PEN:n johtokunnan jäsen Hope Nwosu. He keskustelivat nykyaikaisesta monikielisestä kirjallisuudesta Suomessa. Suomen PENin pikkujouluissa Rosebud Sivullinen -kirjakaupassa runojaan espanjaksi, persiaksi, islanniksi, suomeksi ja englanniksi lukivat Sulavan kirjailijat Zoila Forss, Farzaneh Hatami Landi ja Kári Tulinius. Yhteistyötä Sulavan kirjailijoiden kanssa jatketaan.

Sulava-kirjaa myyvät Akateeminen kirjakauppa, Nide, Rosebud sekä Booky.fi.

Hanketta ovat tukeneet Suomen ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen keskustoimikunta.

Vihapuhetyökalupakin uudet käännökset

Suomen PENin vuonna 2021 julkaisema vihapuhetyökalupakki sisältää käytännön neuvoja ihmisille, jotka ovat joutuneet verkkovihan kohteeksi. Lisäksi se sisältää tietoa aiheen kanssa toimiville yhteisöille sekä katsauksia vihapuheeseen eri puolilla maailmaa. Julkaisu on osa PENin kansainvälisen Rauhankomitean työtä ja se on toteutettu aiemmin suomeksi, englanniksi ja ranskaksi. Toimintavuonna Vihapuhetyökalupakki käännettiin lisäksi ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Vihapuhetyökalupakin eri kieliversiot ovat luettavissa ja ladattavissa pdf-tiedostoina Suomen PENin nettisivuilta.

Vihapuhetyökalupakin toteutuksesta vastasi asiantuntijaryhmä, jonka kirjoittajiin kuuluivat Johanna Vehkoo, Severi Hämäri, Joy Hyvärinen, Auli Leskinen, Shashank Mane, Reeta Pöyhtäri ja Pirita Näkkäläjärvi.

Hanketta ovat tukeneet Suomen ulkoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Komiteoiden toiminta

Vainottujen kirjailijoiden komitea (Writers at Risk Committee)

PENin edustajat raportoivat ympäri maailmaa tapahtuvista kirjailijoiden ja toimittajien murhista, kidutuksista, katoamisista, pahoinpitelyistä ja uhkailuista. Kansainvälisiä raportteja seuraamalla Suomen PENin Vainottujen kirjailijoiden komitea nostaa tapauksia julkiseen keskusteluun ja jakaa tietoja eteenpäin tiedotusvälineille, ihmisoikeustoimijoille ja muille kansalaisjärjestöille.

Kunniajäsenten ja muiden vainottujen kirjailijoiden puolesta kampanjoidaan vetoomuksin ja ottamalla yhteyttä viranomaisiin kotimaassa ja ulkomailla. PEN tapaa ulkoministeriön edustajia ja muita viranomaisia ja keskustelee erityisesti adoptiovankien tilanteesta. Komitea tekee vetoomustyötä myös messuilla ja kirjallisuustapahtumissa.

Kotimaassa vainottujen kirjailijoiden komitea tukee häirinnän kohteeksi joutuneita toimittajia, tutkijoita ja tietokirjailijoita, raportoi aiheeseen liittyvistä oikeudenkäynneistä ja tekee yhteistyötä oikeusvaltion vahvistamiseksi ja sananvapauden suojaamiseksi häirinnän tavoitteena olevalta vaientamispyrkimykseltä.

Toimintavuonna 2022 Vainottujen kirjailijoiden komitean puheenjohtajana toimi Juha Ruusuvuori.

Kieli- ja käännöskomitea (Translation and Linguistic Rights Committee)

Kieli- ja käännöskomitea keskittyy kieliin ja kääntämiseen liittyviin kysymyksiin sekä siihen, miten ne vaikuttavat kirjoittajiin ja lukijoihin. Komitea edistää kielten ja kulttuurien vuoropuhelua ja toimii pienten ja huonossa asemassa olevien kielten tukemiseksi. Se pyrkii parhaansa mukaan tukemaan myös muita Suomessa puhuttuja kieliä. Kieli- ja käännöskomitea järjestää kirjallisuustapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja julkaisee erikielisiä tekstejä Suomen PENin Vapaa sana -kirjoitussarjassa.

Gironan julistuksen periaatteiden mukaisesti PEN puolustaa ihmiskunnan monikielisyyttä ja kielellisiä oikeuksia kaikkialla maailmassa. Erityisesti edistetään pieniä, uhattuja kieliä ja pienten kielialueiden kirjallisuuden kääntämistä. Suomen PENin Kieli- ja käännöskomitea julkaisee käännöksiä ja muita kirjoituksia Vapaa sana -verkkokirjoitussarjassa. Kansainvälisessä PEN-yhteistyössä Kieli- ja käännöskomitea pitää myös esillä suomalais-ugrilaisten kielten ja saamen kielten asemaa.

Vuonna 2022 toiminta jatkui Sulava – Monikielinen kirjallisuus Suomessa -teoksen parissa. Vuonna 2020 alkanutta projektia konkretisoitui vuonna 2021 julkaistuun kirjaan. Vuonna 2022 teoksesta toteutettiin Taiken rahoituksella audiokokoelma, johon sisältyy 88 äänitiedostoa. Nämä ovat 26 tekstiä 22 kirjailijalta 15 eri kielellä.

Toimintavuonna 2022 Kieli- ja käännöskomitean puheenjohtajana toimi Leena Manninen.

Naiskirjailijoiden komitea (Women Writers Committee)

Naiskomitea kartoittaa kirjoittaviin naisiin liittyviä erityisiä sananvapaudellisia kysymyksiä ja pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan maailman kirjoittavien naisten asemaan. Komitea toimii ympäri Suomen ja järjestää kirjallisia iltoja, seminaareja, tapaamisia ja mielenosoituksia tarpeen mukaan, kirjoittaa vainotuille kirjailijoille vankiloihin, kampanjoi vainottujen naiskirjailijoiden puolesta ja järjestää kirjallisuustapahtumia, kuten vuotuisen ystävänpäiväklubin sekä Ainon nimipäivät toukokuussa Aino Kallaksen kunniaksi.

Toimintavuonna Ainon päivän tapahtuma järjestettiin jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Tilaisuudessa juhlapuheen piti kansainvälisen PENin aktiivi, runoilija Judyth Hill. Tekstejään lukivat kirjailijat Lina Bonde, Mia Franck, Katja Kallio ja Susinukke Kosola. Naiskomitea vastasi myös Jydyth Hillin vierailun yhteydessä 7.5.2022 järjestetystä runoverstaasta. Runoverstaaseen osallistui kymmenkunta PENin piirissä toimivaa kirjailijaa.

YK:n kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. Suomen PEN halusi kiinnittää huomion Iranin naisten rohkeaan taisteluun maansa sortavaa hallintoa vastaan. Tuolloin julkaistiin iranilaistaustaisen Farzaneh Hatami Landin teksti ”Nainen, elämä, vapaus”.

Toimintavuonna 2022 Naiskomitean puheenjohtajana toimi Sabine Forsblom.

Rauhankomitea (Writers for Peace Committee)

Suomen PENin Rauhankomitea pyrkii edistämään rauhantyötä, ilmaisunvapautta ja kansainvälistä yhteistyötä järjestämällä keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja tekemällä yhteistyötä muiden alan organisaatioiden kanssa. Rauhankomitea järjestää mahdollisuuksia kommunikaatioon eritaustaisten kirjailijoiden ja muiden tahojen välillä, ja tarjoaa siten mahdollisuuksia keskinäisen yhteisymmärryksen ja tiedon lisäämiseen.

Kansainvälinen Rauhankomitea järjestää vuosittain konferenssin, jossa PEN-kirjailijat ympäri maailmaa kokoontuvat keskustelemaan konfliktien, rauhan ja ilmaisunvapauden kysymyksistä ja luomaan tilaa keskustelulle kaikkialta maailmasta ja erityisesti konfliktialueilta saapuvien kirjailijoiden välille. Kokous järjestettiin Bledissä Sloveniassa 11.-13.5.2022 ja Suomen PENin edustajana kokoukseen osallistui puheenjohtaja Peter Mickwitz.

Toimintavuonna tehtiin aiemmin suomeksi, englanniksi ja ranskaksi julkaistusta Vihapuhetyökalupakista käännökset lisäksi ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Kaikki kieliversiot ovat luettavissa ja ladattavissa pdf-tiedostoina Suomen PENin nettisivuilta.

Toimintavuonna 2022 Rauhankomitean puheenjohtajana toimi Peter Mickwitz.

Tietokirjoittajien ja tutkijoiden komitea (Non-fiction Writers and Reseachers)

Suomen PENin vuosikokouksessa 2017 perustettu Tietokirjoittajien ja tutkijoiden komitea on tiettävästi ainoa laatuaan PEN-keskusten joukossa. Komitean perustamiseen vaikutti tieteentekijöiden huoli kaventuvasta sananvapaudesta ja tutkimustyön edellytysten heikkenemisestä, sekä yhteistyö Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) kanssa. TJNK:n tiedotteessa 16.2.2017 todettiin, että yhteistyön tavoitteena on ”luoda verkosto, joka tukee yksittäisiä tutkijoita, (tieto)kirjailijoita ja toimittajia kohtaamaan heidän saamansa häiritsevä palaute – jopa vihapuhe – ja auttaa heitä välttämään pelkoon perustuva itsesensuuri”.

Komitea työskentelee tieteen ja tutkimuksen, sekä tiedon vapauden ja saavutettavuuden puolesta PENin peruskirjan mukaisesti, jatkaa verkostoitumista aihepiirin toimijoiden kanssa ja seuraa tilanteen kehitystä.

Toimintavuonna 2022 Tietokirjoittajien ja tutkijoiden komitean puheenjohtajana toimi Joonas Maristo.

Vapaa sana -palsta

Vapaa sana on Suomen PENin verkkosivuilla ilmestyvä kirjoitussarja. Julkaisemme etupäässä jäsentemme runoutta, proosakatkelmia, esseitä ja artikkeleita sekä tekstejä kirjoittajilta, joiden ilmaisunvapaus on uhattuna. Vapaa sana on myös alusta, jonka kautta voi ottaa kantaa ajankohtaisiin sananvapauden kysymyksiin.

Vuonna 2022 Vapaa sana -palstalla julkaistiin kymmenen tekstiä.

Sananvapauspalkinto

Suomen PENin yhdestoista sananvapauspalkinto myönnettiin elokuvantekijä Katariina Lillqvistille. Hän on toiminut sinnikkäästi sekä pitkään syrjityn romaniväestön puolesta taiteessaan ja muussa toiminnassaan, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Palkintona oli lasitaiteilija Jarl Hohenthalin teos “Casualty of War”. Palkinto luovutettiin Suomen PEN ry:n vuosikokouksen yhteydessä 2.3.2022 Helsingissä.

Sananvapauspalkinnon perustelut.

Sananvapauspalkinnon saaja Katariina Lillqvist ja palkinto lahjoitettu. Jarl Hohenthalin lasiveistos

Suomen PENin vuoden 2022 sananvapauspalkinnon saaja on Katariina Lillqvist. Palkintona lahjoitettiin lasitaiteilija Jarl Hohenthalin teos.

Kannanotot, vetoomukset, julkilausumat ja lausuntopyynnöt

Muu toiminta

TEKSTIN TALO – TEXTENS HUS RY

Suomen PEN on mukana yhdentoista kirjallisuusalan järjestön vuonna 2019 perustamassa Tekstin talo ry:ssä. Tekstin talo on uusi kirjallisuusyhteisö, joka kokoaa kirjallisen kentän monet toimijat kattonsa alle. Tekstin talon toiminta on käynnistymässä ja uudelle toiminnalle etsitään toimitiloja Helsingistä. Toiminnan ytimessä ovat tekijöiden ja yleisöjen kohtaamiset, uuden luovan toiminnan mahdollistaminen ja kirjallisuuden toimijoiden tukeminen. Hanke eteni vuoden aikana, sillä Koneen säätiö rahoituksen lisäksi Tekstin talo sai rahoitusta myös Helsingin kaupungilta sekä eduskunnan joululahjarahan. Keväällä Tekstin talolle palkattiin toiminnanjohtaja.

Yhdistyksen jäseniä vuonna 2022 olivat Helsinki Poetry Connection, Kriittinen korkeakoulu, Kulttuuri-, Mielipide- ja Tiedelehtien liitto Kultti, Nihil Interit, Nuoren Voiman Liitto, Osuuskunta Poesia, Suomen arvostelijain liitto (SARV), Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen PEN ja Tutkijaliitto.

Suomen PENin edustajina Tekstin talon johtokunnassa ovat Joonas Maristo (varsinainen jäsen) ja Leena Manninen (varajäsen).

Viestintä

VERKKOSIVUT

Suomen PEN:in pääasiallinen viestintäkanava (www.suomenpen.fi).

Sivuilta löytyvät tuoreiden uutisten lisäksi esimerkiksi jäsenhakemuslomake sekä vetoomuslomake, jonka kautta voi osallistua kampanjoihin vainottujen kirjailijoiden tukemiseksi.

Poimintoja Suomen PENin kotisivuillaan julkaisemista tiedotteista:

Suomen PEN ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Peter Mickwitz, 3.3.2022, https://www.suomenpen.fi/suomen-pen-ryn-uudeksi-puheenjohtajaksi-valittiin-peter-mickwitz/

Suomen PENin sananvapauspalkinto elokuvantekijä Katariina Lillqvistille, 3.3.2022, https://www.suomenpen.fi/suomen-penin-sananvapauspalkinto-elokuvantekija-katariina-lillqvistille/

Kirjailija Judyth Hill osallistuu Ainon päivän tilaisuuteen, 27.4.2022, https://www.suomenpen.fi/kirjailija-judyth-hill-osallistuu-ainon-paivan-tilaisuuteen/

Uusi ruotsinkielinen julkaisu: Yttrandefriheten idag, 27.6.2022, https://www.suomenpen.fi/uusi-ruotsinkielinen-julkaisu-yttrandefriheten-idag/

JÄSENVIESTINTÄ

Suomen PENin jäsenet saavat noin 10 sähköistä jäsenkirjettä vuosittain. Kirjeissä tiedotetaan yhdistyksen tilaisuuksista, muusta toiminnasta sekä ajankohtaisista ihmisoikeus- ja sananvapauskysymyksistä. Jäsenmaksulomake lähetettiin toista kertaa sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Postitse on lähetetty jäsenkirjeitä, joiden ohessa on lähetetty jäsenmaksulomake sekä jäsenmaksumuistutukset. Lisäksi postitettiin Sulava-kirja kaikille jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Suomen PEN käyttää FloMembers-jäsenpostitus- ja laskutusjärjestelmää.

JÄSENTAPAHTUMAT

Jäsentapahtumissa keskeisenä sisältönä on vapaamuotoista keskustelu ajankohtaisista sananvapausasioista sekä yhdistyksen toiminnasta. Vuonna 2022 ensisijaisesti jäsenistölle suunnattuja tapahtumia olivat vuosikokous 2.3.2022 Rikhardinkadun kirjastossa ja pikkujoulut 12.12.2022 Rosebud Sivullinen -kirjakaupassa.

SOSIAALINEN MEDIA

Facebook-sivun toiminta on aktiivista; 31.12.2022 sivulla oli 3 452 seuraajaa ja 3 361 tykkääjää. Facebookin avulla on tiedotettu PENin kotimaisista tapahtumista sekä Kansainvälisen PENin uutisista, kampanjoista sekä muista ajankohtaisista sananvapauteen liittyvistä kotimaan ja maailman uutisista. Vuonna 2022 sivuilla tiedotettiin 10 Suomen PENin yksin tai yhteistyönä järjestämästä tapahtumasta.

Suomen PENillä on lisäksi Twitter-tili sekä Youtube-tili videomateriaalin julkaisua varten.

Toimintavuonna 2022 yhdistys julkaisi myös lehdistötiedotteita.

Suomen PEN mediassa, otteita

Toimittaja suosittelee: Tie kirjailijaksi voi kulkea monen maan ja kielen, välillä kärsimyksenkin kautta. HS 12.2.2022.

Venäjän kulttuuriväki roimii nyt poikkeuksellisen äänekkäästi maansa toimia – Näin kuuluisat taiteilijat puhuvat sodasta. HS 25.2.2022.

Sadat kirjailijat ympäri maailmaa allekirjoittivat sananvapausjärjestö PEN Internationalin julkilausuman Ukrainan tueksi. HS 28.2.2022.

Essee: Ukrainan sotaa motivoi Putinin fantasia Venäjästä, joka pysyy kaukana Euroopasta – näin kansallismielinen kulttuuripolitiikka muokkaa mieliä. Yle 8.3.2022.

Näytelmäkirjailija, käsikirjoittaja Veera Tyhtilä: “On ollut koskettavaa seurata, miten ihmiset haluavat tukea ukrainaa”. Sunklo.fi 18.3.2022.

Peter Mickwitz ny ordförande för Finlands Pen – ”Tyvärr blir det här arbetet bara viktigare”. HBL 3.3.2022.

Välgörenhetskväll för Ukraina på Svenska Teatern: ”Mer än pricken över i:et”. HBL 19.3.2022.

Ville Ranta on hyvillään, että Päivi Räsästä ei tuomittu homoseksuaaleja loukkaavista sanoistaan: ”En pidä hyvänä, että tällaisia oikeudenkäyntejä käydään”. Yle 1.4.2022.

Peter Mickwitz: ”Det största hotet mot yttrandefriheten syns som en önskan om att ha starka män vid makten som kan återupprätta den hotade identiteten”. HBL 16.7.2022.

Salman Rushdieta suojeltiin vuosikausia herkeämättä, kunnes hän alkoi ”elää elämäänsä”. HS 13.8.2022.

Finska PEN-ordföranden Peter Mickwitz om Rushdie-attacken: ”En brutal och föraktansvärd attack på yttrandefriheten i sig”. HBL 13.8.2022.

Salman Rushdie on paljon muutakin kuin Saatanalliset säkeet – Kirjailijan puukotus järkytti ympäri maailman. HS 15.8.2022.

Maailman pitää tuntea uiguurien ”kansanmurhan” arkkitehtien nimet, sanoo aktivisti Nury Turkel. HS 28.10.2022.

Ryöstöt ja pommitukset tuhoavat Ukrainan kulttuuria. HS 27.10.2022.

Peter Mickwitz: Absolut yttrandefrihet (kolumni). Acatiimi 16.11.2022.

Vaarassa olevia taiteilijoita auttavasta järjestöstä kasvoi kansainvälinen menestys­tarina: Valtionpalkinnot 15:lle. HS 15.12.2022.

PEN Tiedotus