Turkki: Suomalais-turkkilainen toimittaja Ayla Albayrak vapautettava syytteistä

Writers at Risk / Kannanotto / Vetoomus / Suomen PEN / 2017

Suomen PEN:in julkilausuma 18.10.2017

lace front wigs

Ayla Albayrak. Photo: Yle

Sananvapaus on joutunut vakavan loukkauksen kohteeksi Turkissa, jossa edes kansainvälisen median edustajat eivät ole enää turvassa pakkotoimilta lehdistön vaientamiseksi. Ayla Albayrak, Suomen ja Turkin kaksoiskansalainen ja tunnettu Wall Street Journalin toimittaja, tuomittiin poissaolevana 10.10.2017 kahden vuoden ja yhden kuukauden vankeusrangaistukseen “terroristisen propaganda levittämisestä” elokuussa 2015 julkaistusta artikkelistaan. Albayrak on kieltänyt syyllistyneensä rikokseen ja todistanut, että WSJ:n artikkeli oli objektiivinen kuvaus taisteluista Kaakkois-Turkissa.

Suomen PEN on tyrmistynyt Albayrakin väärästä tuomiosta ja näkee oikeuden päätöksen vakavana uhkana paitsi itse toimittajaa myös objektiivista ja itsenäistä journalismia kohtaan. Eriävien äänien vaientaminen Turkissa loukkaa karkeasti YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta ja Euroopan ihmisoikeussopimusta, jotka Turkki on allekirjoittanut.

Journalismi ei ole rikos

Toimittajat, kuten Ayla Albayrak, tekevät arvokasta työtä raportoidessaan konfliktialueilta vaativissa olosuhteissa ja palvelevat jokaiselle kuuluvaa tiedon saamisen ja jakamisen perustavanlaatuista ihmisoikeutta. Toimittajien leimaaminen valtion vihollisiksi on kestämätöntä eikä sitä voi hyväksyä missään olosuhteissa. Albayrakin saama tuomio ja yleinen törkeä hyökkäys itsenäisiä tiedotusvälineitä vastaan osoittaa, että Turkin oikeusjärjestelmästä on tullut osa presidentti Recep Tayyip Erdoğanin itsevaltaista vallankäyttöä, joka ei kunnioita lain järjestystä. Sananvapauden hälyttävä romahdus Turkissa ja sen rajoilla osoittaa, että jollei tilanteeseen puututa, maa on vaarassa päätyä totaaliseen yksinvaltiuteen. Näyttää siltä, että Erdoğanin tavoitteena on demokraattisten äänien vaientaminen ja kurdilaisen identiteetin ja sen representaatioiden musertaminen.

Suomen PEN tukee Ayla Albayrakin sananvapautta Kansainvälisen PEN:in peruskirjan ja useiden kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Vaadimme Turkin hallitusta ja viranomaisia:

  1. Purkamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki syytteet Ayla Albayrakia vastaan
  2. Vapauttamaan välittömästi kaikki laillista oikeutta sananvapauteen harjoittaneet tuomitut ja tuomiotaan odottavat toimittajat, kirjailijat ja ihmisoikeuksien puolustajat
  3. Avaamaan kaikki suljetut tiedotusvälineet, mukaan lukien verkkojulkaisut, ja takaamaan niiden itsenäisyyden
  4. Päättämään hätätila
  5. Takaamaan oikeuslaitoksen itsenäinen toiminta
  6. Tutkimaan kaikki pidätettyjen syytökset kidutuksesta ja kaltoinkohtelusta pidätyksen aikana

Kehotamme Suomen hallitusta ja multilateraalisia tahoja, kuten Pohjoismaiden neuvostoa, EU:ta, YK:ta ja muita:

  1. Tutkimaan tarkoin tiedotusvälineiden vapautta Turkissa ja painostamaan Turkin hallitusta vapauttamaan vangitut toimittajat
  2. Painostamaan Turkkia sitoutumaan allekirjoittamiinsa kansainvälisiin sopimuksiin
  3. Käyttämään vaikutusvaltaansa Turkin hallitukseen muutosten aikaansaamiseksi
  4. Suomen hallituksen ja viranomaisten tulee vaatia Ayla Albayrakin syytteiden välitöntä kumoamista ja ottaa tiukempi kanta Turkin tuomitsemisessa rikkeistä sanan- ja lehdistönvapautta ja ihmisoikeuksia kohtaan.

Taustatietoa

Artikkelissaan elokuussa 2015 Ayla Albayrak kirjoitti kiihtyvästä väkivallasta kurdeja kohtaan Kaakkois-Turkissa. Wall Street Journalin ja Ylen kertomien tietojen mukaan seuraavana päivänä artikkelin osia irrotettiin kontekstistaan ja julkaistiin uudelleen presidentti Erdoğanin hallintoa tukevilla sivustoilla. Ayla Albayrak sai tiedon Silopin kaupungin syyttäjältä marraskuussa 2015, että hänestä on tekeillä tutkinta terrorismiin yllyttämisestä. Syytteet luettiin huhtikuussa 2016. Tämän jälkeen jutun käsittelyä siirrettiin syyttäjältä ja kaupungista toiseen. Lokakuussa 2016 Albayrakin tapauksen käsittelyä jatkettiin Cizrenissä, mutta Ylen tietojen mukaan syytetyn itsensä tai työnantajansa tietämättä. Toukokuussa 2017 Albayrakin syyllisyys todetaan jälleen ja häntä pidetään vastuussa kahdenkymmenenneljän hänen artikkeliaan käsitelleen sivuston julkaisuista. Lopullinen tuomio annetaan 10.10.2017 Albayrakin ollessa Yhdysvalloissa. Ayla Albayrakista tulee ensimmäinen EU-jäsenmaan toimittaja, joka tuomitaan Turkissa. Myös turkkilais-saksalainen toimittaja Deniz Yücel on vangittu, mutta odottaa yhä tapauksensa käsittelyä.

15.7.2016 tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin sananvapaus on romahtanut ennätysmäisesti. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan käyttää häikäilemättä hyväkseen maahan julistettua hätätilaa tukahduttaakseen sananvapauden vangitsemalla toimittajia ja muita kriittisiä kommentoijia tekastuilla syytteillä.

Kansainvälisen PEN:in mukaan yli 185 tiedotusvälinettä ja 25 kustantamoa on suljettu sitten vallankaappausyrityksen. Ainakin 170 toimittajaa, muuta kirjoittajaa ja median edustajaa on vangittu odottamaan oikeuskäsittelyä, mikä tekee Turkista suurimman toimittajien vangitsijan ohittaen Kiinan ja Eritrean yhteensä.

Suomen PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 maassa toimivaa Kansainvälistä PEN:iä. Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta sekä taiteen- ja ilmaisunvapautta kaikkialla maailmassa.

Johanna Sillanpää