Vuosikokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja ja johtokunta

(Sámegillii vuolábealde)

Suomen PEN:in uusi johtokunta on valittu vuosikokouksessa 13.2.2019. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin näytelmäkirjailija-elokuvakäsikirjoittaja Veera Tyhtilä ja varapuheenjohtajaksi filosofian tohtori ja historioitsija Oula Silvennoinen.

Johtokunnan uudet jäsenet ovat:

Kirjailija, dokumenttielokuvaohjaaja ja toimittaja Elina Hirvonen
Kirjallisuuden emeritusprofessori Clas Zilliacus
Runoilija, multimedia-artisti Daniel Malpica
Kirjailija-käsikirjoittaja Nina Honkanen
Kauppatieteiden sekä median ja viestinnän maisteri, ent. Yle Saamen päällikkö Pirita Näkkäläjärvi
Vapaa toimittaja, kriitikko ja tietokirjailija Heikki Jokinen

Lisäksi johtokunnassa jatkaa valtiotieteiden tohtori Mojibur Doftori. PEN toteaa iloisena, että johtokunnan äidinkieliin kuuluvat nyt siis suomi, ruotsi, saame, espanja ja bengali.

Suomen PEN uutta johtokuntaa 2019. Vasemmalta Daniel Malpica, Heikki Jokinen, Oula Silvennoinen, Veera Tyhtilä, Pirita Näkkäläjärvi, Nina Honkanen, Clas Zilliacus

Hienon juhlavuosityön tehnyt Venla Hiidensalo jäi vuoden alusta äitiyslomalle. Lisäksi johtokunnasta jäi pois PEN:in pitkäaikaisia arvostettuja jäseniä: Kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen on ollut PEN-johtokunnassa vuodesta 2009 ja on Naiskomitean puheenjohtajana tehnyt valtaisan työn. Huotarinen on kokoamansa aktiivisen verkoston kanssa järjestänyt lukuisia tapahtumia, joista mainittakoon esimerkkeinä vuosittainen Ystävänpäiväklubi sekä Aino Kallaksen nimipäivän keskustelutilaisuudet. Kirjailija Leena Parkkinen on niin ikään ollut johtokunnassa vuodesta 2009. Hän oli mm. mukana järjestämässä Pohjoismaista yhteistyökokousta vuonna 2016 ja osallistui Bishkekin kongressiin 2014. Kustannustoimittaja Lotta Sonninen oli johtokunnan jäsen vuodesta 2016 alkaen. Hän on mm. osallistunut aktiivisesti PEN-gaalojen järjestämiseen sekä vuosikirjojen suunnitteluun. Johanna Sillanpään PEN-ura on ollut monipuolinen ja vaikuttava. Sillanpää aloitti PEN:in sihteerinä ja yleni toiminnanjohtajaksi vuonna 2014. Johtokuntaan Sillanpää valittiin 2017. Sillanpää on ollut aktiivinen ja tärkeä tekijä mm. tiedotuksessa, kampanjoinnissa, gaala- ja messujärjestelyissä sekä julkaisutoiminnassa. Hannele Mikaela Taivassalo oli johtokunnan tärkeä jäsen kieli- ja käännöskomitean puheenjohtajana vuoden 2018 ajan.

Suomen PEN kiittää lämpimästi kaikkia näitä jäseniä arvokkaasta työstä vuosien varrella. He ovat pitäneet hyvää huolta organisaatiosta ja työskennelleet sananvapauden puolesta täydellä sydämellään. Lämmin kiitos kaikille.

Jahkečoahkkimis válljejuvvojedje ođđa ságadoalli ja stivra

Suoma PEN:a ođđa stivra lea válljejuvvon jahkečoahkkimis 13.2.2019. Ođđa ságadoallin válljejuvvui čájálmasgirječálli-ealligovvagiehtačálli Veera Tyhtilä ja várreságadoallin filosofiija doavttir ja historihkkár Oula Silvennoinen.

Stivrra ođđa lahttut leat:
Girječálli, dokumeantafilbmabagadalli ja doaimmaheaddji Elina Hirvonen
Girjjálašvuođa emeritusprofessor Clas Zilliacus
Divttár, multimediaartista Daniel Malpica
Girječálli-giehtačálli Nina Honkanen
Gávpediehtágiid sihke media ja gulahallama magisttar, ovd. Yle Sámi hoavda Pirita Näkkäläjärvi
Friija doaimmaheaddji, kritihkkár ja diehtogirječálli Heikki Jokinen

Lassin stivrras joatká servodatdiehtágiid doavttir Mojibur Doftori. PEN illuda, ahte stivrra eatnigielaide gullet dál nappo suomagiella, ruoŧagiella, sámegiella, spánskagiella ja bengálagiella.

Fiinna ávvujahkebarggu bargan Venla Hiidensalo bázii jagi álggus eatnivuođalupmui. Lassin stivrras báhce eret PEN:a guhkesáigásaš árvvus atnojuvvon lahttut: Girječálli Vilja-Tuulia Huotarinen leamašan PEN-stivrras jagi 2009 rájes ja lea Nissonkomitea ságadoallin dahkan stuorra barggu. Huotarinen lea čohkken aktiivalaš fierpmádaga, mainna son lea ordnen máŋga dáhpáhusa, main sáhttá máinnašit ovdamearkan jahkásaš Ustitbeaiklubba sihke Aino Kallasa nammabeaivvi ságastallandilálašvuođaid. Girječálli Leena Parkkinen lea maiddái leamašan stivrras jagi 2009 rájes. Son lei ee. mielde ordnemin Davviriikalaš ovttasbargočoahkkima jagis 2016 ja oassálastii Bishkeka kongressii 2014. Goastidandoaimmaheaddji Lotta Sonninen leamašan stivrra lahttu jagi 2016 rájes. Son lea ee. oassálastán aktiivalaččat PEN-gálaid ordnemii sihke jahkegirjjiid plánemii. Johanna Sillanpää PEN-karriera leamašan máŋggabealát ja váikkuheaddji. Sillanpää álggahii PEN:a čállin ja ovdánii doaimmajođiheaddjin jagis 2014. Stivrii Sillanpää válljejuvvui 2017. Sillanpää leamašan aktiivalaš ja dehalaš dahkki ee. dieđiheamis, kampanjeremis, gála- ja meassoordnemiin sihke almmustahtindoaimmas. Hannele Mikaela Taivassalo lei stivrra dehalaš lahttu giella- ja jorgalankomitea ságadoallin jagis 2018.

Suoma PEN giitá váimmolaččat buot dáid lahttuid mávssolaš barggus jagiid áigge. Sii leat fuolahan organisašuvnnas bures ja leat olles váimmuin bargan sátnefriijavuođa beales. Liegga giitosat buohkaide.

Ođđa stivra gurotravddas olgešravdii: Daniel Malpica, Heikki Jokinen, Oula Silvennoinen, Veera Tyhtilä, Pirita Näkkäläjärvi, Nina Honkanen ja Clas Zilliacus.

PEN Tiedotus