Adrian Perera

Adrian Perera, f. 1986, är författare och bor i Åbo. Förutom diktsamlingen White Monkey (2017) har han gett ut romanera ”Mamma” (2019) och ”Pappa” (2020). Pereras debut, ”White Monkey” vann Svenska YLE:s litteraturpris med motiveringen ”75 sidor rent guld”. I sitt verk koncentrerar sig Perera bl. a. på invandring, skillnaderna mellan generationerna och familjevåld, samt fäster speciell uppmärksamhet vid stämningar och minnen. I Pereras verk är det alltid subjektet som ger en objektiv iakttagelse av det som verkligen hände, för huvudpersonerna (t. ex. den åttaåriga Anthony i Mamma) kan eller vill inte se vad de utsätter varandra för. Perera har själv beskrivit sina senaste romaner som en “flirt med realismen”, men att hans karaktärer till slut lever sina egna liv i sina egna medvetanden. Perera har en mångspråkig utgångspunkt, och använder i många av sina böcker förutom svenska även finska, engelska och singalesiska, med avsikt att lyfta fram språkets skörhet i situationer där personen i berättelsen möter föränderliga situationer i livet.

Samtal med en mor

Text på svenska: Adrian Perera
Översättning på finska: Samu Eeve
Översättning på engelska: Susan Heiskanen

Läsare på svenska och på engelska: Miiko Toiviainen
Läsare på finska: Eeva Soivio

Samtal med en mor, på svenska

Samtal med en mor, på finska

Samtal med en mor, på engelska

PEN Tiedotus