Toimintakertomus 2017

Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 maassa toimivaa Kansainvälistä PEN:iä (PEN International). Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta, taiteen- ja sananvapautta ja kansakuntien välistä yhteisymmärrystä. PEN pyrkii vaikuttamaan hallituksiin ja viranomaisiin sekä yleiseen mielipiteeseen kaikkialla maailmassa näiden ihanteiden toteuttamiseksi.

Suomen PEN seuraa sananvapauden tilaa, järjestää keskustelutilaisuuksia, kirjallisuustapahtumia, tekee kannanottoja, julkaisee kaunokirjallisia ja muita kirjoituksia ja tukee kunniajäseniksi valitsemiaan, mielipiteittensä vuoksi vangittuja kirjailijoita ja toimittajia sekä toimii heidän vapauttamisekseen. Suomen PEN osallistuu Kansainvälisen PEN:in toimintaan kansainvälisissä kokouksissa ja olemalla yhteistyössä muiden maiden PEN-keskusten kanssa.

Suomen PEN:in varapuheenjohtaja Marianne Bargum ja Vangittujen kirjailijoiden komitean puheenjohtaja Mojibur Doftori osallistuivat Kansainvälisen PEN:in 83. yleiskokoukseen Lvivissä Ukrainassa. Suomen PEN:illä on vahva edustus myös Kansainvälisen PEN:issä, sillä Elisabeth Nordgren toimii Naiskirjailijakomitean puheenjohtajana ja Jarkko Tontti jatkaa työtään Kansainvälisen PENin hallituksen johtoryhmän jäsenenä.

Suomen PEN jatkoi ja syvensi yhteistyötä suomalaisten tutkijajärjestöjen kanssa tavoitteenaan kasvattaa synergiaa aloilla, joilla sananvapauden, vihapuheen ja itsesensuurin kysymykset ovat keskeisiä. Vuosikokouksessaan Suomen PEN päätti avata tutkijajaoston yhteyteensä.

Vuonna 2017 yhdistys panosti teknisiin uudistuksiin viestinnässä ja hallinnossa. Uudet kotisivut otettiin käyttöön syyskuussa. Lisää näistä alla.

Puheenjohtaja Sirpa Kähkönen toimi vuoden 2017 henkilökohtaisesti nimettynä jäsenenä Ulkoasiainministeriön Ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -verkostossa ja kirjailija Jarkko Tontti Suomen PEN:in edustajana Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa.

Tärkeänä painopistealueenaan Suomen PEN pitää edelleen ICORN-turvakaupunkiresidenssin saamista Suomeen: kaikissa muissa Pohjoismaissa tällainen residenssi (tai useampia residenssejä) toimii, ja Suomen olisi ehdottomasti päästävä mukaan ICORN-verkostoon (International Cities of Refuge Network). Muun muassa Helsingin ja Pietarsaaren kaupunkien kanssa on keskusteltu turvakaupunkitoiminnasta, mutta hankkeessa ei ole päästy tunnusteluja pidemmälle. Asian edistäminen vaatisi puolipäiväisen kontaktihenkilön työpanosta. Turvakaupunkikirjailija ei ole pelkkä kuluerä yhteisölle, jossa hän asuu, vaan resurssi kansainvälisyys-, ihmisoikeus- ja monikulttuurisuustyössä.

Vuonna 2015 PEN otti askeleen kohti ammattimaisempaa toimintaa ja palkkasi sihteerinsä Johanna Sillanpään toiminnanjohtajaksi. Sillanpään jäätyä äitiyslomalle elokuun alussa 2016 Suomen PEN kykeni varojen niukkuuden vuoksi palkkaamaan enää osa-aikaisen järjestösihteerin, johon toimeen valittiin Salla Kosunen. Kosusen irtisanouduttua toimestaan opintojen vuoksi osa-aikaiseksi järjestösihteeriksi valittiin Kirsi Reinola elokuun alusta 2017. Yhdistyksen toiminnan kannalta kokopäiväinen työntekijä olisi ehdottoman tarpeellinen.

Tilanne on ristiriitainen: asiantuntemusta sananvapauden kysymyksissä vaaditaan yhä enemmän, mutta varat toimintaan eivät ole lisääntyneet samassa suhteessa. Toiminnan nostaminen seuraavalle tasolle on vaikeaa. Suomalaisen vapaan yhteiskunnan etu olisi tukea PEN:in kaltaista keskeisen länsimaisen arvon, sananvapauden, edistäjää. PEN:iltä löytyy asiantuntemus ja kansainvälinen verkosto. PEN on keskusteleva, rakentava ja moniarvoinen järjestö, jonka peruskirjassa mainitaan tavoitteena kansojen välinen yhteisymmärrys sekä korostetaan sananvastuuta vapauden rinnalla. PEN-järjestön keskeisenä tavoitteena on myös kansalaisyhteiskuntien tukeminen kaikkialla maailmassa.

Jäsenet 

Suomen PEN:in jäsenmäärä 31.12.2017 oli 381 jäsentä. Suomen PENin jäseneksi voi hakea jokainen Suomen Kirjailijaliittoon, Finlands Svenska Författareföreningeniin, Suomen Näytelmäkirjailijaliittoon, Finlands Svenska Dramatikerförbundiin ja Suomen Arvostelijain liittoon kuuluva. Suomen PEN hyväksyi jäsenikseen myös tietokirjoittajat ja tutkijat vuosikokouksessaan 2017. Myös muut kulttuurielämässä ansioituneet hakijat otetaan huomioon. Suomen PENin jäsenet saivat vuonna 2017 etuna alennuksen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjakaupassa.

Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 15.2.2017. Puheenjohtajana toimi Anto Leikola. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä puheenjohtaja Sirpa Kähkönen, Leena Parkkinen ja Juha Pekka Pulkkinen valittiin johtokuntaan uudelle kolmivuotiskaudelle 2017–2019. Kokouksen yhteydessä johtokuntapaikasta luopui Jukka Laajarinne.

Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Mojibur Doftori. Kokouksessa valittiin myös Vilja-Tuulia Huotariselle varajäsen, Johanna Sillanpää, joka on johtokunnassa mukana toukokuusta joulukuuhun 2017. Suomen PENin vuosikokous päätti, että Suomen PENiin avataan jäsenyysmahdollisuus tietokirjailijoille ja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa työkseen tutkiville henkilöille.

Vuosikokouksessa julkistettiin vuoden 2017 Suomen PEN:in sananvapauspalkinnon saaja Sunniva Drake (ks. kohta Sananvapauspalkinto). JohtokuntaVuosikokouksen valitsemaan johtokuntaan kuuluivat vuonna 2017 puheenjohtaja Sirpa Kähkönen, varapuheenjohtaja Marianne Bargum ja jäsenet Vilja-Tuulia Huotarinen, Ville Hänninen, Mojibur Doftori, Leena Parkkinen, Juha Pekka Pulkkinen, Rita Paqvalén ja Lotta Sonninen. Johtokunnan sihteerinä toimi kesäkuun loppuun saakka Salla Kosunen ja elokuun alusta Kirsi Reinola.

Johtokunta kokoontui 31.1.2017, 29.3.2017, 3.5.2017, 10.8.2017, 25.10.2017 ja 18.12.2017. Lisäksi järjestettiin lukuisia pienempien työryhmien tapaamisia sekä sähköpostikokouksia.

Komiteat 

 

Vainottujen kirjailijoiden komitea (Writers At Risk Committee)

Vainottujen kirjailijoiden komitea toimi vuonna 2017 vainottujen tai vangittujen kirjailijoiden puolesta ja tuki Suomessa asuvia apua tarvitsevia kirjoittajia. Vetoomuskirjeitä oli esillä tilaisuuksissa ja yleisölle kerrottiin vangittujen kirjailijoiden ja toimittajien tilanteesta. Suomen PEN:illä on kaksi vangittua kunniajäsentä, Aron Atabek (Kazakstan) ja Dawit Isaak (Eritrea), joille avattiin sähköiset vetoomukset PEN:in uusituilla kotisivuilla. PEN:in kunniajäsen Uladzimir Njakljajeu (Valko-Venäjä) pidätettiin vuonna 2017 kahteen otteeseen. Suomen PEN julkaisi hänen vapauttamistaan vaativan kannanoton ja seuraa tilannetta.

4.1.2017: Puheenjohtajan artikkeli “Strengthening Universal Liberal Democratic Values. What the World Can Learn from India and Nordic Countries?” julkaistiin Suomen PEN:in Vapaa sana -verkkokirjoitussarjassa: strengthening-universal-liberal-democratic-values

18.10.2017 Suomen PEN julkaisi komitean kannanoton, jossa vaaditaan suomalais-turkkilaisen toimittajan Ayla Albayrakin syytteiden kumoamista: suomalais-turkkilaisen-toimittajan-ayla-albayrakin-syytteet-on-kumottava/

31.5.–2.6.2017: Komiten puheenjohtaja Mojibur Doftori osallistui Kansainvälisen PEN:in Vainottujen kirjoittajien komitean ja ICORN:in “In Other Words” -konferenssiin Norjan Lillehammerissa. Komitean pääistunnossa puheenjohtaja esitti alustuksensa “Frontline Report Bangladesh”, joka käsittelee bangladeshilaisten sekulaarien bloggareiden ja aktivistien suojelemista. Puheenjohtaja osallistui myös pohjoismaisten PEN-keskusten kokoukseen yhdessä Jarkko Tontin kanssa.

18.–22.9.2017: Komiteaan aloitteesta laadittu julkilausuma jumalanpilkasta ja sananvapauden rajoittamisesta hyväksyttiin Kansainvälisen PEN:in 83. yleiskokouksessa Ukrainan Lviv’ssä. Julkilausuman lopullinen, englanninkielinen versio on luettavissa Kansainvälisen PEN:in kotisivuilla: Resolution-on-blasphemy-and-the-supression-of-freedom-of-expression.pdf

15.11.2017: Vangittujen kirjailijoiden päivänä julkaistiin Suomen PEN:in kotisivuilla komitean sähköinen vetoomus palestiinalaisen runoilijan Dareen Tatourin syytteiden kumoamisen puolesta. Tatourin tapaus esiteltiin päivää aiemmin Suomen PEN:in sananvapausgaalassa, jossa yleisöllä oli mahdollista allekirjoittaa vetoomus ja lähettää kotiarestiin suljetulle Tatourille postikorttitervehdyksiä.

Suomen PEN tuki Ruotsissa karkotuspäätöksen saanutta bangladeshilaista bloggaria Mishu Dharia. Komitea vetosi Ruotsin viranomaisiin. Dharin karkotuspäätös kumottiin marraskuussa 2017 ja hän sai jäädä Ruotsiin.

Komitean puheenjohtajana toimi vuonna 2017 Mojibur Doftori. Suomen PEN:in johtokunnassa Safe Haven -vastuuhenkilönä toimi Rita Paqvalén.

Naiskomitea (Women Writers’ Committee)

Naiskomitea järjesti vuoden 2017 aikana tilaisuuksia, joissa tuotiin esille kotimaisten ja ulkomaisten naiskirjailijoiden tilannetta. Suomen PEN:in entinen puheenjohtaja Elisabeth Nordgren toimi vuonna 2016 Kansainvälisen PEN:in Naiskirjailijakomitean puheenjohtajana.

24.1.2017 Naiskomitea järjesti Kirjailijan itsesensuuri -keskustelutilaisuuden Teos & Tulenkantajat -kirjakaupassa Tampereella. Keskustelijoina olivat Rosa Meriläinen, Alexandra Salmela ja Vilja-Tuulia Huotarinen.

Ystävänpäiväklubi teemalla ystävänpäivä & seksi järjestettiin 14.2.2017 Rikhardinkadun kirjastossa. Esiintyjinä olivat Malin Kivelä, Mikaela Strömberg, Joni Pyysalo, Kári Tulinius ja Sinikka Vuola.

Keväällä 2017 Suomen PENin Naiskomitea kuului valtakunnallisen Itsenä olemisen tärkeydestä -hankkeen kirjoituskatselmuksen raatiin. Katselmus oli suunnattu yläkoululaisille, ja siinä kerättiin nuorten kirjoituksia tasa-arvosta. Naiskomiteasta Vilja-Tuulia Huotarinen, Lotta Sonninen ja Juuli Niemi olivat mukana teksteihin tutustumisessa. Heidän suositustensa perusteella osa teksteistä julkaistiin kevään lopulla Women of the World Finlandin sivuilla suomeksi. Kaksi kirjoitusta julkaistiin englanniksi käännettynä WOW Globalin sivuilla. Hanketta koordinoi Kulttuurikeskus PiiPoo.

Suomen PEN järjesti 10.5.2017 perustajajäsenen Aino Kallaksen kunniaksi kuudennen Ainon-päivän seminaarin yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Aino Kallas -seuran kanssa. Esiintyjinä olivat Silja Vuorikuru, Jukka Laajarinne, Vilja-Tuulia Huotarinen.

Arkadia Bookshopissa tempaistiin 27.9. ja luettiin ääneen kansainvälistä manifestia kirjoittavien naisten puolesta. Niin ikään omia teoksiaan lukivat Jaana Helena Seppänen, Aura Nurmi, Riina Katajavuori ja Tuuve Aro. Jarkko Tontti juonsi tilaisuuden.

Naiskomitea järjesti Suomen PEN:in Sananvapausgaalan Q-teatterissa varojen keräämiseksi Suomen PEN:ille. Kirjallinen ilta sananvapauden hyväksi järjestettiin 14.11. 2017. Sananvapausgaalassa lavalle astuvat kirjailijat Päivi Alasalmi, Muhaned Durubi, Antti Heikkinen, Venla Hiidensalo, Elina Hirvonen, Annina Holmberg, Nina Honkanen, Katja Kallio, Riina Katajavuori, Heidi Köngäs, Leena Lehtolainen, Daniel Malpica, Leena Parkkinen, Outi-Illuusia Parviainen ja Johanna Vehkoo. Lopuksi esiintyy Paleface. Keskustelu jatkui ohjelman jälkeen lämpiössä.

Runokuun lastenlauantai järjestettiin yhteistyössä Annantalon, Lukukeskuksen, Sydkustens ordkonstskolan, Gigglebugin ja Runokuun kanssa lauantaina 26.8. Isona yhteistyöprojektina toteutettu tapahtuma kutsui Annantalolle nauttimaan festivaalitunnelmasta, kirjapiknikistä sekä innostavasta ohjelmasta ja työpajoista. Samalla Annantalolla oli mahdollista tutustua myös Pikku kakkosen juhlavuoden näyttelyyn. Suomen PEN:in kaksikielinen tapahtuma oli päälavalla. Se oli  kaksikielinen tarinahetki, jossa esiintyvät kirjailijat Salla Simukka, Jukka Laajarinne, Minna Lindeberg ja Malin Kivelä.

24.8. järjestettiin Kansallisteatterin Lavaklubilla Queer Poetry Jam yhteistyössä Helsinki Poetry Connectionin kanssa. Tilaisuudessa esiintyi taiteen tekijöitä, joille queer on osa aineistoa tai identiteettiä. Erityisen suuren huomion sai open mic -osuus. Lavalle nousivat lavarunoilija, koomikko ja klovni Nihkee Akka sekä kirjailija Leena Parkkinen. Illan musiikista vastasi Ninni Forever Band ja levyjä pyörittää Käpylän Lippakioskin pyörittäjänäkin tunnettu DJ Kehittyvien maakuntien Suomi. Illan juonsivat runoilijat Aura Nurmi ja Roope Hattu.

6. 9. Kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus. Kirjailijat Jouni Inkala ja Rosa Meriläinen lukivat ihmisoikeuksien julistusta ja keskustelivat sen merkityksestä Helsingin yliopiston Kaisa-talossa. Haastattelijana Leena Parkkinen. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Goethe-instituutin kanssa. Naiskomitean puheenjohtajana toimi vuonna 2017 Vilja-Tuulia Huotarinen.

Kieli- ja käännöskomitea (Translation and Linguistic Rights Committee)

PEN Internationalin Gironan kielellisten oikeuksien julistuksen mukaisesti PEN puolustaa monikielisyyttä ja kielellisiä oikeuksia kaikkialla maailmassa. Erityisesti edistetään pieniä, uhattuja kieliä ja niiden kirjallisuuden kääntämistä.

Suomen PEN raportoi toimintavuonna 2017 PEN Internationalille erityisesti suomalais-ugrilaisten kielten uhanalaisesta asemasta sekä ruotsinkielen heikentyvästä tilanteesta Suomessa.

Suomen PEN:in internetsivustolla olevassa Vapaa sana-sarjassa  julkaistiin tekstejä sortoa kokeneilta kirjoittajilta.

Kieli- ja käännöskomitean puheenjohtajana vuonna 2017 toimi Marianne Bargum.

Rauhankomitea (Writers for Peace Committee)

6.–12.2.2017 järjestettiin Kansallisen audiovisuaalisen instituutti KAVIn koordinoima Mediataitoviikko. Suomen PENin Rauhankomitea oli mukana Mediataitoviikon empatiatyöryhmässä, joka toteutti lapsille ja nuorille suunnatun mediakasvatusmateriaalin.

Komitean puheenjohtaja Veera Tyhtilä osallistui Rauhankomiteoiden kansainväliseen konferenssiin Sloveniassa Bledissä 10.-13.5.2017. Tyhtilä piti puheenvuoron otsikolla Huivipäiden maa ja osallistui myös Faces of Peace -kirjallisuusfestivaalille Slovenian kulttuuriministeri Anton Peršakin haastateltavana. Lisäksi Tyhtilä osallistui konferenssin yhteydessä järjestettyyn Naiskomiteoiden kansainväliseen kokoukseen.

PEN teki yhteistyötä Tampereen Teatterikesän kanssa 7.-13.8.2017 ja oli keräämässä nimiä adressiin ukrainalaisen kirjailija-ohjaaja Oleg Sentsovin vapauttamisen puolesta Belarus Free Theatren esityksen Burning Doors  yhteydessä.

Ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on vuonna 2006 toimintansa aloittaneen YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Ulkoministeriö tapasi ihmisoikeusjärjestöjä 17.8.2017. Rauhankomitean puheenjohtaja Veera Tyhtilä osallistui kokoukseen.

Järjestyksessä neljäs Reading EuropeAn Drama Festival esitteli uutta draamaa Helsingissä marraskuussa 2017. Rauhankomitea  järjesti yhteistyössä R.E.A.D -lukudraamafestivaalin kanssa 22.-24.11. PEN-keskustelutilaisuuden, joissa käsiteltiin rauhantyötä ja sananvapautta. Haastateltavina olivat kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Erkki Tuomioja ja kirjailija-ohjaaja Aino Kivi. Festivaalilla esitettiin näytelmätekstejä Iranista, Moldovasta, Saksasta ja Kreikasta, ja esitykset olivat Musiikkiteatteri Kapsäkissä, Ihana Kahvilassa sekä Globe Art Pointissa.

Vuonna 2016 Mediataitoviikolle tuotettu Pullopostia mediameressä -materiaali oli sinällään niin kattava, että uutta materiaalia ei koettu vuoden 2017 tarvittavan. Vuoden 2018 toimintaan suunniteltu runovideosarja on osittain kohdistettu myös Mediataitoviikolle ja täydentää osaltaan mediataitomateriaalia.

Veera Tyhtilä ja Mojibur Doftori antoivat Oleg Sentsovia koskevan haastattelun DocPoint-elokuvafestivaalin lehteen. Sentsovia käsittelevä dokumentti The Trial – The State Of Russia vs. Oleg Sentsov esitetään festivaalilla.

Rauhankomiteaa johti vuonna 2017 Veera Tyhtilä.

Viestintä 

 

Verkkosivut

Toimintavuoden 2017 tiedotuksen suuri ponnistus oli syyskuussa avatut Suomen PEN:in uudet verkkosivut  (www.suomenpen.fi). Markkinointiviestintäyritys Recommended tuotti sivut yhdistykselle pro bono -periaatteella ja vastasi sivujen teknisestä toteutuksesta. Recommended rakensi sivut WordPress -alustalle, ja Johanna Sillanpää johti sisällöntuotantotyötä. Recommended järjesti myös alustan käyttökoulutuksen.

Sivuille päivitettiin käsin uusine kuvineen noin 450 artikkelia kokonaan uuden, vuoden 2017 aikana tuotetun sisällön lisäksi.

Vanhoilla ja uusilla verkkosivuilla tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta ja julkaistiin kannanottoja.

Vapaa sana -verkkokirjoitussarjassa ilmestyi 6 uutta kirjoitusta: runo- ja proosakäännöksiä, esseitä sekä puheenvuoroja ajankohtaisista sananvapausaiheista. Sarjassa julkaistiin vuonna 2017 seuraavat artikkelit: Sunniva Drake: ”Kansalaistottelemattomuus on ainoa moraalinen tieni tällä hetkellä”, Jarkko Tontti:”Kuka valvoo valvojia?”, Merja Virolainen: “Hyttyset”, Jamshid Barzgar: “Border Guard’s Question”, Outi Hytönen: “KirjandusAit tuo esille kirjallisuuden kirjon ja hiljaiset tekijät” ja Mojibur Doftori: “Strengthening Universal Liberal Democratic Values: What the World Can Learn from India and Nordic Countries?”.

Järjestön hallinnollista työtä helpottaa sivuille rakennettu jäsenhakemuslomake sekä vetoomuslomake. Uuden alustan avainsanapilvi auttaa eri tyyppisten artikkelien löytämistä. Samalla sivuston visuaalinen ilme ja käytettävyys siirtyivät nykyaikaan.

Jäsenviestintä Suomen PEN:in jäsenet saavat noin 10 sähköistä jäsenkirjettä vuosittain. Kirjeissä tiedotetaan yhdistyksen tilaisuuksista, muusta toiminnasta sekä ajankohtaisista ihmisoikeus- ja sanavapauskysymyksistä. Postitse on lähetetty 2 jäsenkirjettä, joiden ohessa jäsenmaksulomake sekä maksumuistutukset.

Syyskuussa 2017 käyttöönotettu jäsenpostitus- ja laskutusjärjestelmä (FloMembers) helpotti jäsenviestinnän hallintaa sen lisäksi että se ajantasaisti jäsenlaskutuksen.

Sosiaalinen media

Facebook-sivun toiminta on aktiivista; sivun seuraajamäärä on kasvanut yli 2 300 seuraajaan. Facebookin avulla on kerrottu Kansainvälisen PEN:in uutisista, kampanjoista sekä muista ajankohtaisista sananvapauteen liittyvistä kotimaan ja maailman uutisista sekä järjestön tilaisuuksista.

Suomen PEN:illä on Twitter-tili sekä Youtube-tili videomateriaalin julkaisua varten.

Toimintavuonna 2017 yhdistys julkaisi useita lehdistötiedotteita.

Vapaa Sana -juhlajulkaisun ideointi ja suunnittelu käynnistettiin vuonna 2017. Johtokunta päätti keskittää kirjojen julkaisutoiminnan juhlavuoteen 2018, jolloin Suomen Pen täyttää 90 vuotta.

Yleisötapahtumat
(muut kuin komiteoiden järjestämät)

12.1.2017 Puheenjohtaja edusti Suomen PEN:iä Helsingin yliopiston Tieteen päivillä Sananvapaus ja rajat -keskustelussa.

21.1.2017: Jarkko Tontti edusti Suomen PENiä Tampereen Tieteen päivien Sananvapaus ja rajat -keskustelussa.

2.2.2017: Jarkko Tontti edusti Suomen PENiä Yle TV1 A-teeman Vihapuhe-ohjelmassa (http://areena.yle.fi/1-3760149).16.2.2017 Puheenjohtaja keskusteli Tuglas-seuran tilaisuudessa sananvapaudesta Viron PEN-keskuksen puheenjohtajan Kätlin Kaldmaan kanssa Töölön kirjastossa.

7.4.2017: Juha Pekka Pulkkinen edusti Suomen PENiä tilaisuudessa, jossa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin valtuuskunta tapasi toimittajia kuullakseen näkemyksiä poliittisesta tilanteesta ja puolueiden vaalikampanjoista.

11.–12.6.2017: Puheenjohtaja Sirpa Kähkönen osallistui tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskustelutilaisuuteen Kultarannassa, Naantalissa (tiedote).

30.8.2017 Puheenjohtaja osallistui Tietokirja.fi-tapahtuman keskusteluun Kenen sananvapaus?

1.8.2017 Puheenjohtaja keskusteli PEN American pitkäaikaisen aktivistin, kirjailija Paul Austerin kanssa sananvapaudesta Suomalaisen tiedeseuran seminaarissa Säätytalolla.

28.8.-1.9.2017 Puheenjohtaja keskusteli Göteborgin kirjamessuilla useassa tilaisuudessa sananvapauden kysymyksistä sekä antoi asiasta haastatteluja ruotsalaiselle medialle.

28.10.2017 Puheenjohtaja keskusteli sananvapaudesta Tieteellisten järjestöjen neuvottelukunnan ja Suomen PEN:in yhteisessä tilaisuudessa Helsingin Kirjamessuilla.

29.10.2017 Puheenjohtaja keskusteli Pietarin PEN-keskuksen puheenjohtajan Jelena Tshizhovan kanssa Helsingin kirjamessuilla sananvapaudesta.

30.10.2017 Puheenjohtaja keskusteli sananvapaudesta ja kirjallisuudesta Pietarin PEN-keskuksen puheenjohtajan Jelena Tshizhovan kanssa Venäjä-seuran tilaisuudessa Kulttuurikeskus Caisassa.

1.11.2017 Puheenjohtaja puhui Kuntaliiton tilaisuudessa aiheesta “Kulttuuri aktiivista kuntalaisuutta rakentamassa” ja nosti alustuksessaan esiin turvakaupunkikirjailijaprosessin ja Icorn (International Cities of Refugee Network) -työn.

14.11.2017 Puheenjohtajan teksti ilmaisunvapaudesta julkistettiin vuoden 2017 Mediakirjassa.

17.11.2017 Puheenjohtaja keskusteli Viron Penin puheenjohtajan Kätlin Kaldmaan kanssa Gaudeamuksen kirjakahvilassa ilmaisunvapaudesta ja Kaldmaan romaanista Islannissa ei ole perhosia.

Suomen PEN mediassa

1.1.2017, Yle Uutiset: Kulttuurivieras kirjailija Sirpa Kähkönen: Isoäidin sotamuistot saivat kirjoittamaan historiasta (yle.fi/uutiset)

15.2.2017, Turun Sanomat: Suomen Penin sananvapauspalkinto Sunniva Drakelle (www.ts.fi/kulttuuri)

16.2.2017, Helsingin Sanomat: Kirjastonjohtaja Sunniva Drake palkittiin maahanmuuttajien eteen tekemästään työstä – ”Rohkea ihmisoikeusaktivisti ja feministi”  (www.hs.fi/kulttuuri)

16.2.2017, Hufvudstadsbladet: Sunniva Drake fick yttrandefrihetspris (www.hbl.fi)

16.2.2017, Kirkko ja kaupunki: Sunniva Drake sai Suomen PENin sananvapauspalkinnon (www.kirkkojakaupunki.fi)

2.3.2017, Länsiväylä: Sunniva Drake teki kirjastoista maahanmuuttajien olohuoneita – ”Vastustus ei minua hetkauta” (www.lansivayla.fi)

15.5.2017, Helsingin Sanomat: Suomalaiskirjailijat kipuilevat Göteborgin kirjamessuille osallistumista, sillä mukana on myös äärioikeistolainen lehti – ”Olen menettänyt yöunetkin”, Kjell Westö sanoo (www.hs.fi/kulttuuri)

16.5.2017, Helsingin Sanomat: Lapsipornosyytteet virolaista kirjailijaa vastaan kaatuivat – ”Järjen voitto” (www.hs.fi/kulttuuri)

16.5.2017, Yle Uutiset: Lapsipornosta syytetty virolaiskirjailija on syytön – ”Kirjallisuuden sananvapaus pitää yhteiskunnan pystyssä” (yle.fi/uutiset)

15.8.2017, Arbetarbladet: Finlands Pen slår larm: Rasistiska och xenofobiska uttalanden får allt oftare passera (demokraatti.fi)

28.9.2017, Yle Uutiset: Göteborgin kirjamessuilla esillä satavuotias Suomi – äärioikeistolaisen lehden osallistuminen varjostaa tapahtumaa (yle.fi/uutiset)

2017, Tiellä sananvapauteen -verkkojulkaisu: Sirpa Kähkönen, henkilökuva ja haastattelu (sananvapauteen.fi)

2017, Tiellä sananvapauteen -verkkojulkaisu: Suomen PEN puolustaa kirjailijoiden sananvapautta (sananvapauteen.fi)

Sananvapauspalkinto

Suomen PEN:in kuudes sananvapauspalkinto myönnettiin kirjastonhoitaja, ihmisoikeusaktivisti Sunniva Drakelle vuosikokouksen yhteydessä 15. helmikuuta.

Palkinnon perusteluissa Suomen PEN puheenjohtaja Sirpa Kähkönen halusi nostaa esiin erityisesti pakolaisten puolesta tehtävän työn. Yhteiskunnallisen ilmapiirin koventuessa tarvitaan rohkeutta puolustaa niitä, joiden ääni on heikoin ja asema haavoittuvin.

Viime vuosina Sunniva Drake on ollut paljon julkisuudessa sen jälkeen kun hän miehensä Fredrik Långin kanssa julkaisi kielteisen oleskelulupapäätöksen 22.7.2016 ruotsiksi ja 24.7.2016 suomeksi. Kampanjaa kutsutaan nimellä #sunnileaks, ja se johti Migrin päätösten tarkempaan seurantaan.

Sellon kirjaston johtajan ominaisuudessa Drake on järjestänyt keskustelutilaisuuksia maahanmuuttajien ja suomalaisten kesken. Hänen periaatteenaan on, että voimme oppia paljon mahanmuuttajien kulttuuritaustasta ja kielestä. Maahanmuuttajia on autettu löytämään asuntoja ja työpaikkoja, ja Oikeus elää -kampanjan puitteissa annettu lainopillisia neuvoja.

Palkintona Sunniva Drakelle luovutettiin kuvataiteilija Tiina Poutasen teos “Jänismetsä”.

Kansainvälinen toiminta

 

Puheenjohtaja Sirpa Kähkönen edusti Suomen PEN:iä Ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -verkostossa.

10.–14.5.2017: Veera Tyhtilä edusti Suomen PENiä Rauhankomiteoiden konferenssissa Sloveniassa.

15.5.–17.5.2017: Jarkko Tontti edusti Suomen PENiä Romanian PENin 95-vuotistilaisuudessa Bukarestissa (Artikkeli).

18.–22.9.2017: Marianne Bargum ja Mojibur Doftori edustivat Suomen PEN:iä Kansainvälisen PEN:in 83. yleiskokouksessa Lvivissä Ukrainassa.18.–22.9.2017: Lvivin kongressissa Jarkko Tontti valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi Kansainvälisen PENin hallituksen johtoryhmän jäseneksi.

22.5.2017: Varapuheenjohtaja Marianne Bargum edusti Suomen PEN:iä ihmisoikeusseminaarissa.

31.5.–2.6.2017: Mojibur Doftori ja Jarkko Tontti edustivat Suomen PENiä Kansainvälisessä WiPC-konferenssissa ja pohjoismaisessa PEN-kokouksessa Lillehammerissa Norjassa. WiPC päätapahtumassa hän esitteli “Frontline Report Bangladesh” -raportin.

Syyskuussa 2017 puheenjohtaja osallistui Göteborgin kirjamessuilla sanavapauskeskusteluihin Ruotisn PEN:in puheenjohtaja Elisabeth Åsbrinkin kanssa ja Ruotsin PEN:in edellisen puheenjohtajan Ola Larsmon kanssa.

24.-25.11.2017 Jarkko Tontti edusti Suomen PENiä Kroatian PENin 90-vuotistilaisuudessa Zagrebissa.

Kannanotot ja vetoomukset

 

6.2.2017: Naiskomitean kokouksessa kirjoitettiin kortteja vangitulle Rashad Ramazanoville Azerbaidžaniin.”Mitä haluaisit kuulla, jos istuisit vankilassa yksin?”

Dareen Tatour on ollut pidätetynä ”terroristiorganisaation tukemisesta ja väkivaltaan yllyttämisestä” liittyen hänen runouteensa ja toimintaansa sosiaalisessa mediassa. Tatour elää yhä tiukassa kotiarestissa, hän ei saa liikkua kotinsa ulkopuolella ilman viranomaisvalvojaa eikä käyttää internetiä. Dareen Tatourin tapaus esiteltiin 14.11.Suomen PEN:in sananvapausgaalassa, jossa yleisöllä oli mahdollista allekirjoittaa vetoomus ja lähettää kotiarestiin suljetulle Tatourille postikorttitervehdyksiä.

Johtokunta kirjoitti vangituille kirjailijoille tervehdyksiä 18.12.2018 pidetyn kokouksensa yhteydessä.

Muuta toimintaa

 

Jarkko Tontti edusti Suomen PENiä eduskunnan oikeuasiamiehen kanslian ihmisoikeusvaltuuskunnassa. Tontti jatkoi myös toimintaansa Kansainvälisen PEN:in johtoryhmässä ja Elisabeth Nordgren Kansainvälisen PEN:in Naiskirjailijakomitean puheenjohtajana. Suomen PEN allekirjoitti useita Kansainvälisen PEN:in kannanottoja, ks. www.suomenpen.fi.

Suomen PEN osallistui Helsingin Kirjamessujen messutyötyhmän työskentelyyn ja toi omana ohjelmanaan  messuille sananvapauskeskustelun yhteistyössä Tieteellisten Järjestöjen Neuvottelukunnan kanssa sekä keskustelun Pietarin PEN-keskuksen puheenjohtajan Jelena Tshizhovan kanssa yhteistyössä Venäjä-seuran kanssa.

Johtokunnan jäsen JP Pulkkinen toimi Suomen PEN:in edustajana huhtikuun alussa Euroopan Neuvoston kansainvälisten vaalitarkkailijoiden neuvonanrajana kuntavaalien yhteydessä.

Euroopan Neuvoston vaalitarkkailijat kiersivät Suomessa vaalien alla ja tässä yhteydessä pyysivät lausuntoja tiedotusvälineiltä sekä Suomen PEN:ilta koskien vaalikampanjoinnin sanavapauden totutumista kuntavaalien alla.

PEN Tiedotus