Farzaneh Hatami Landi

Farzaneh Hatami Landi (f.1964) kommer från södra Iran. Hon kom till Finland 1990 och har studerat tekniska ämnen vid Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Farzaneh Hatami Landi började skriva dikter redan som ung, och har fortsatt skriva i Finland. Sedan 2000 har hon fokuserat på att skriva poesi, och som ett resultat av det föddes en samling texter om hur det är att vara invandrare i Finland. Diktsamlingen heter “Varjojen ääni” (The Voice of Shadows) och är en utgåva på tre språk (persiska, finska, engelska). Hennes dikter föds i stunden, men uttrycker en långvarig inre smärta, och också önskningar. Hennes mål är att uppmuntra invandrarkvinnor att skriva om sina egna erfarenheter och önskningar. Farzaneh Hatami Landi jobbar med invandrarfrågor inom olika organisationer. Hennes nuvarande jobb gäller utveckling av arbetet med invandrare.

Jag funderar*

Text på persiska: Farzaneh Hatami Landi
Översättning på finska: Farzaneh Hatami Landi och Mikko Viitamäki
Översättning på engelska: Kasper Salonen

* = verket finns inte på svenska

Läsare på persiska, på finska och på engelska: Farzaneh Hatami Landi

Jag funderar*, på persiska

Jag funderar*, på finska

Jag funderar*, på engelska

PEN Tiedotus