Suomi   |English   |Svenska

Årsmötet för Finlands PEN 2017

Kommentarer inaktiverade för Årsmötet för Finlands PEN 2017

Sirpa Kähkönen har varit ordföranden i Finlands PEN från år 2014.

Sirpa Kähkönen har varit ordföranden i Finlands PEN från år 2014.

Årsmötet för Finlands PEN arrangerades den 15. februari.

Den av årsmötet valda direktionen för 2017 består av följande personer: Sirpa Kähkönen, ordförande, Marianne Bargum, viceordförande, Mojibur Doftori, Vilja-Tuulia Huotarinen, Ville Hänninen, Rita Paqvalén, Leena Parkkinen, Juha Pekka Pulkkinen och Lotta Sonninen. Mojibur Doftori ersatte Jukka Laajarinne som satt i direktionen 2012–2016. Finlands PEN tackar Jukka för sitt arbete! Det beslöts också att en suppleant skulle väljas för Vilja-Tuulia Huotarinen. Finlands PENs fd verksamhetsledare Johanna Sillanpää valdes till suppleant.

Marianne Bargum fortsätter som ordförande för Språk- och översättningskommittén och Mojibur Doftori är ordförande för Kommittén för fängslade författare och för Fredskommittén. Vilja-Tuulia Huotarinen fortsätter som Kvinnokommitténs ordförande.

Under mötet diskuterades bland annat planen om att under det kommande året starta en kommitté för facklitterära författare och forskare inom föreningen. Idén fick understöd och det beslöts att även facklitterära författare och forskare verksamma inom universitets- och yrkeshögskolevärlden kan ansöka om medlemskap i föreningen.

Sunniva Drake fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Kommentarer inaktiverade för Sunniva Drake fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Sunniva Drake fick Finlands PENs sjätte yttrandefrihetspris.

Sunniva Drake fick Finlands PENs sjätte yttrandefrihetspris.

Finlands PENs yttrandefrihetspris 2017 tilldelas Sunniva Drake. Hon är en modig människorättsaktivist och feminist som outtröttligt, både i det privata och i sin roll som bibliotekschef har arbetat för en öppnare och rättvisare värld.

Under de senaste två åren har Sunniva Drake varit speciellt mycket i offentligheten efter att hon tillsammans med sin man Fredrik Lång offentliggjorde ett nekande asylbeslut 22.7.2016 på svenska och 24.7.2016 på finska. Kampanjen som kallas för #sunnileaks fick stor synlighet och blev startskottet för ett intensivare granskande av Migris processer. Hon samlar in ett större material gällande nekande asylbeslut, som ska underställas juridisk granskning.

Ordföranden för Finlands PEN Sirpa Kähkönen och Sunniva Drake.

Ordföranden för Finlands PEN Sirpa Kähkönen och Sunniva Drake.

I sin egenskap av bibliotekschef i Sello bibliotek har Sunniva Drake arrangerat samtalsgrupper mellan invandrare och finländare. Hon tror på att invandrarna kan lära oss mycket om sin kulturbakgrund och sitt språk. Mötena har ofta lett till närmare vänskaper; man har bjudit invandrare hem till sig osv. På biblioteket får de råd om arbetstillfällen, bostadsförmedling, hjälporganisationer osv. Idag är Esbo stadsbibliotek ett av de få i Norden där personalen motsvarar stadens språkliga befolkningsunderlag. Kort sagt: Sunniva Drake är en kvinna med civilcourage!

– I år vill Finlands PEN speciellt lyfta fram arbetet till förmån för flyktingarna. Det allt spändare samhälleliga klimatet kräver courage att försvara dem, vilkas röst inte hörs och som är mest sårbara, säger ordföranden för Finlands PEN Sirpa Kähkönen.

Priset ges i form av ett konstverk av Tiina Poutanen, Jänismetsä.

Finlands PENs yttrandefrihetspris instiftades år 2012. Tidigare mottagare av priset är Ville Ranta (2012), Eva Neklyaeva (2013), Kimmo Oksanen (2014), Abdirahim ”Husu” Hussein (2015) och Matti Suurpää (2016).

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

Tilläggsinformation:

Sirpa Kähkönen, ordförande, Finlands PEN: sirpanen(at)gmail.com, pentiedotus(at)gmail.com
Sunniva Drake: sunniva.drake(at)espoo.fi
– Bilderna från prisceremonin (16.2.): Salla Kosunen, sekreterare, Finlands PEN: pentiedotus(at)gmail.com

Bilder: Finlands PEN

(15.2.2017)

Kvinnokommittén arrangerar ett litteraturevenemang på alla hjärtans dag

Kommentarer inaktiverade för Kvinnokommittén arrangerar ett litteraturevenemang på alla hjärtans dag

Fotos: Kustantamo S&S / Cata Portin, Tuukka Ylönen, Pixabay, Curt Richter, Tina Axelsson.

Foto: Kustantamo S&S / Cata Portin, Tuukka Ylönen, Pixabay, Curt Richter, Tina Axelsson.

Tisdag 14.2.2017 klo 18

Alla hjärtans dag & sex

Richardsgatans bibliotek, 3. våningen, Richardsgatan 3, Helsingfors
Uppträdare: Malin Kivelä, Joni Pyysalo, Mikaela Strömberg, Kári Tulinius och Sinikka Vuola.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1243879495666297/

Evenemanget är tvåspråkigt. Fritt inträde. Varmt välkommen!

Rösta mottagare av yttrandefrihetspriset

Kommentarer inaktiverade för Rösta mottagare av yttrandefrihetspriset

kulturskribenten och förläggaren Matti Suurpää och ordförande för Finlands PEN Sirpa Kähkönen. Foto: Johanna Sillanpää/Suomen PEN

Mottagare av priset 2016, kulturskribenten och förläggaren Matti Suurpää och ordförande för Finlands PEN Sirpa Kähkönen. Foto: Johanna Sillanpää/Suomen PEN

Vi vill påminna medlemmar i Finlands PEN om att vi samlar in förslag till nästa vinnare av yttrandefrihetspriset. Det skulle vara fint om ni kunde komma med förslag! Sänd dem före 31.1.2017 till pentiedotus(a)gmail.com.

Finlands PENs yttrandefrihetspris instiftades år 2012. Tidigare mottagare av priset är Ville Ranta (2012), Eva Neklyaeva (2013), Kimmo Oksanen (2014), Abdirahim ”Husu” Hussein (2015) och Matti Suurpää (2016).

Läs mer om förra årets vinnare här.

Kvinnokommittén arrangerar en debatt om författarnas självcensur 24.1. i Tammerfors

Kommentarer inaktiverade för Kvinnokommittén arrangerar en debatt om författarnas självcensur 24.1. i Tammerfors

Bilden: Heini Lehväslaiho/Teos, Mikko Palonkorpi, Heini Lehväslaiho/Teos.

Debattörer är författarna Rosa Meriläinen, Vilja-Tuulia Huotarinen och Alexandra Salmela. (Bilden: Heini Lehväslaiho/Teos, Mikko Palonkorpi, Heini Lehväslaiho/Teos)

Finlands PEN förevisar:
Författarnas självcensur


På tisdag 24.1. kl 18

Bokhandeln Teos & Tulenkantajat, Hämeenpuisto 25, Tammerfors

I Teos & Tulenkantajat diskuterar Rosa Meriläinen, Alexandra Salmela och Vilja-Tuulia Huotarinen. Evenemanget arrangeras av Kvinnokommittén.

Evenemanget på Facebook: www.facebook.com/events/1829936657246348/

Fritt inträde. Finlands PEN tackar Bokhandeln Teos & Tulenkantajat för samarbetet.

Varmt välkommen!

Fängslade författarnas dag 2016

Kommentarer inaktiverade för Fängslade författarnas dag 2016

Vangittujen kirjailijoiden päivä_logo

Med anledning av de fängslade författarnas dag 15.11.2016 har Finlands PEN liksom även PEN International vädjat till respektive myndigheter för att följande fängslade författare måtte befrias: den saudiarabiska bloggaren Raif Badawi, hans advokat Waleed Abu al-Khair, den turkiska författaren Aslı Erdoğan och den israeliska poeten Dareen Tatour.

Raif2-1024x538

Raif Badawi och Waleed Abu al-Khair

Badawi hotas av prygling varje fredag. Första gången skedde det 9.1.2015, då han gavs de första 50 prygelslagen av de 1000 slag han hotas med. Tills vidare har hans hälsotillstånd förhindrat vidare prygel, men kan fortsättas enligt vad PEN International erfar.

Badawi fängslades år 2012 för att ha arrangerat en konferens kallad Liberalismens dag. Fängelsedomen var 10 år, 1000 prygelslag och böter på en miljon rial för ”skändande av islam” och grundande av en liberal websida, som stängdes. PEN kräver även att hans svåger och advokat Wafeed Abu-al-Khair frigörs.

Mer information om alla fallet finns på PEN Internationals sida: http://www.pen-international.org/newsitems/saudi-arabia-must-not-flog-raif-badawi-for-blogging/

asli erdogan

Aslı Erdoğan

Aslı Erdoğan fängslades i Istanbul preliminärt anklagad för att höra till en ”terroristorganisation” och hota ”den nationella enigheten”.

Mer information finns på PEN Internationals sida: http://www.pen-international.org/day-of -the-imprisoned writer-take action for asli-erdogan-novelist-pen-member

dareen tatour

Dareen Tatour

Dareen Tatour är anklagad för ”stöd till terroristorganisation” och många andra ”brott” som har att göra med Tatours diktning och aktivitet på sociala medier.

Mer information finns på PEN Internationals sida: http://www.pen-international.org/day-of-the-imprisoned-writer-take-action-for-dareen-tatour-poet/

Forskare och författare enar sina krafter mot hatretorik

Kommentarer inaktiverade för Forskare och författare enar sina krafter mot hatretorik

Meddelande 27.10.2016

Delegationen för informationsspridning (TJNK) och yttrandefrihetsföreningen för författare, Finlands PEN, intensifierar samarbetet mellan forskare och författare mot hatretorik.

Målet är att skapa ett nätverk som stöder enstaka forskare, (facklitterära) författare och journalister med att möta störande respons – till och med hatretorik – och undvika självcensur på grund av rädsla.

På initiativ av ett arbetsmöte som TJNK och Finlands PEN sammankallat, planeras en sektion med uppgift att försvara facklitterära författares och forskares yttrandefrihet att grundas vid Finlands PEN.

– Grundtanken inom konst och vetenskap är en ökad förståelse och friheten att uttrycka sitt tänkande. Det är viktigt för det demokratiska samhället att tankar, idéer och åsikter flödar fritt och utan hot. Forskarnas och författarnas samarbete stärker PENs röst bland forskare och tvärtom, säger ordförande för Finlands PEN, författare Sirpa Kähkönen.

TJNK genomförde år 2015 en enkät om störande respons som forskare fått i sin sakkunnigroll. Enligt enkäten är störande respons och rentav hatretorik ett för forskare bekant fenomen från tidigare, men det verkar ha blivit vanligare och kraftigare. Därför begrundar forskarna noggrannare än förut i vilka kanaler och sammanhang de uppträder offentligt.

– Även om forskare bedömer att yttrandefrihetens ställning är sammantaget bra i Finland, är de också rädda att självcensur möjligtvis tilltar på grund av störande respons, säger ordförande för Delegationen för informationsspridning, akademiker Risto Nieminen.

Forskarna önskade också stöd från vetenskapssamfundet och de egna organisationerna i mötet med störande och osaklig respons.

På lördagen 29.10 kl. 11:00 ordnar Finlands PEN och TJNK en diskussion om ämnet på Helsingfors bokmässa:

Rätten finns – finns mod?

Tryckfriheten 250 år i Finland – vems yttrandefrihet skyddas? Hatretoriken som forskare och författare möter riskerar att leda till självcensur. Vad händer om rädsla begränsar den offentliga debatten? Borde ett kollektivt ansvar bäras för yttrandefriheten och hur kunde den värnas?

I Aino-salen diskuterar ordförande för Delegationen för informationsspridning, akademiker Risto Nieminen, journalist Johanna Korhonen och författare Jarkko Tontti.

Debatten leds av PENs ordförande, författare Sirpa Kähkönen.

Tilläggsinformation:

Vf. generalsekreterare Simo Kyllönen, TJNK, simo.kyllonen@tjnk.fi, 040 733 5935
Organisationssekreterare Salla Kosunen, Finlands PEN, pentiedotus@gmail.com, 040 019 5588

Finlands PEN arrangerar en galakväll till förmån för yttrandefriheten

Kommentarer inaktiverade för Finlands PEN arrangerar en galakväll till förmån för yttrandefriheten

(Bilden: Pixabay)

(Bilden: Pixabay)

Den 11 november beträder några av Finlands främsta författare Q-teaterns scen till förmån för yttrandefriheten. Välgörenhetsgalan kulminerar i dans till tonerna av ett författarband.

På Q-teaterns scen hörs tal, uppläsningar och musik. Uppträder gör Nationalbibliotekets chef Kai EkholmAnja Erämaja, Vilja-Tuulia Huotarinen, Anna-Leena Härkönen, Juha Itkonen, Katja Kettu, PENs ordförande Sirpa Kähkönen, Jani Nieminen, Antti Nylén, Riikka Pulkkinen, Merja Virolainen, Hanna Weselius och Kjell Westö. Galan kulminerar i dans till tonerna av WHAT?-författarbandet. Kvällens konferencierer är Annina Holmberg och Taina West.

Galans tid och plats: 11.11.2016 kl. 19–22, Q-teatern (Fjälldalsgatan 16, Helsingfors)

Evenemangets biljetter kostar 25 e + Tickets serviceavgift och priset inkluderar ett glas skumvin. Intäkterna från galakvällen går oavkortat till Finlands PENs arbete för bland annat fängslade författare och journalister.Tiketti_logo

Biljetterna kan köpas i förväg via Ticket på adressen www.tiketti.fi/Sananvapausgaala-Q-Teatteri-Helsinki-lippuja/42592 eller samma dag vid dörren.

Galan arrangeras av författarnas internationella yttrandefrihetsorganisation Finlands PEN, som försvarar författares och journalisters yttrandefrihet. Norden är föregångare gällande yttrandefrihet. År 1776 stiftade Sverige den mest liberala tryckfrihetsförordning den dåtida världen sett. Genom den avskaffades förhandscensuren och förvaltningens handlingar blev tillgängliga för allmänheten. Vårt samhälle bygger idag 250 år senare fortfarande på dessa principer, men arbetet för yttrandefrihet är idag viktigare än någonsin.

Finlands PEN är en del av PEN International som är verksam i 100 länder och som försvarar och främjar litteratur, konst och yttrandefrihet runtom i världen.

Mer info om evenemanget: Salla Kosunen, organisationssekreterare, Finlands PEN, pentiedotus(at)gmail.com, 040 019 55 88.

Mer info om jubileumsåret för tryckfrihetwww.painovapaus250.fi

Galan på Facebookwww.facebook.com/events/121975164936170/

Nordiska PEN-centren och Estniska PEN samlas i Helsingfors

Kommentarer inaktiverade för Nordiska PEN-centren och Estniska PEN samlas i Helsingfors

Ordföranden för Islands PEN Sjón är en av mötesgästerna i Helsingfors. (Bild: Magnus Fröderberg, norden.org (CC BY-NC-SA 4.0))

Ordföranden för Islands PEN Sjón är en av mötesgästerna i Helsingfors. (Bild: Magnus Fröderberg, norden.org (CC BY-NC-SA 4.0))

Representanter för danska, isländska, estniska, finska, norska och svenska PEN centra samlas för ett gemensamt nätverksmöte i Helsingfors 7.–9.9.2016. I samband med mötet ordnas ett offentligt seminarium 9.9. som behandlar yttrandefrihetens status i våra land. 

I nätverksmötet 7.–9.9. samlas över 20 representanter från olika PEN direktionerna. I samband med mötet ordnas ett offentligt seminarium 9.9 som behandlar yttrandefrihetens status i våra land. I Priceless Words  Dyrbara ord -seminarium kommer representanter för danska, isländska, estniska, finska, norska och svenska PEN centra att diskutera tillsammans med intressanta gäster och bjuder in publiken till debatt.

Sirpa Kähkönen, ordföranden för Finlands PEN, är en av moderatorerna i Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium. (Bild: Otava, Tommi Tuomi)

Sirpa Kähkönen, ordföranden för Finlands PEN, är en av moderatorerna i Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium. (Bild: Otava, Tommi Tuomi)

Debattörer är författaren och litteraturvetaren Kerstin Almegård (Sverige), författaren och medieforskaren, professor Elisabeth Eide (Norge), journalisten Niels-Ivar Larsen (Danmark), författaren och forskaren i Japanska språk och kultur Rein Raud (Estland), författaren Hassan Blasim (Irak/Finland), författaren, poeten och kritikern Kätlin Kaldmaa (Estland), författaren och poeten Sjón (Island) och författaren och poeten Kári Tulinius (Island). Panelerna modereras av medieforskaren och professor Anu Koivunen (Finland) och författaren Sirpa Kähkönen (Finland).

Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium arrangeras 9.9. klockan 13–17 i Kulturkontakt Nord i Helsingfors. Seminariets språk är engelska. Anmälningstid till seminariet har ändats, men det är möjligt att följa med seminariet i realtid här: https://connect.ilonait.fi/pricelesswords.

Läs mer om programmet på Kulturkontakt Nords websida.

Forskaren i Japanska språk och kultur Rein Raud från Estland är en av debattörerna i Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium. (Bild: Flickr, Gert Gutmann (CC BY 2.0))

Forskaren i Japanska språk och kultur Rein Raud från Estland är en av debattörerna i Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium. (Bild: Flickr, Gert Gutmann (CC BY 2.0))

Författaren Hassan Blasim (Irak/Finland) diskuterar i seminariet. (Bild: Flickr, Dunkers kulturhus (CC BY-NC-ND 2.0))

Författaren Hassan Blasim (Irak/Finland) är en av debattörerna i seminariet. (Bild: Flickr, Dunkers kulturhus (CC BY-NC-ND 2.0))

Kätlin Kaldmaa, ordföranden för Estlands PEN, är en av mötesgästerna i Helsingfors. (Bild: Arno Mikkor)

Kätlin Kaldmaa, ordföranden för Estlands PEN, är en av mötesgästerna i Helsingfors. (Bild: Arno Mikkor)

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kulturkontakt Nord och Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland. Seminariet stöds av Kulturfonden Island-FinlandKulturfonden för Finland och Danmark och Kulturfonden för Finland och Norge. Finlands PEN tackar UtrikesministerietSekretariatet för nordiskt samarbete och kulturcentrum Caisa för samarbetet.

Ännu hinner du anmäla dig till Dyrbara ord -seminarium

Kommentarer inaktiverade för Ännu hinner du anmäla dig till Dyrbara ord -seminarium

Kuva: Jukka Laajarinne

Kuva: Jukka Laajarinne

Dyrbara ord – Ett nordiskt-estniskt seminarium om yttrandefrihet arrengeras i Helsingfors den 9 september. Anmäl dig senast den 31 augusti.

Estniska PEN och Nordiska PEN -centren samlas för ett gemensamt nätverksmöte i Helsingfors 7–9.9.2016. I samband med mötet ordnas ett offentligt seminarium 9.9. som behandlar yttrandefrihetens status i våra land. Seminariet är gratis och öppet för alla litteratur- och yttrandefrihetsintresserade.

Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium, tid och plats:

Fredag den 9.9.2016, klockan 13–17
TING-salen, Kulturkontakt Nord, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

Seminariets språk är engelska.

Anmälan krävs för seminariet eftersom platserna är begränsade. Anmälningen är öppen till 31.8 eller så länge som platser finns. Läs mer om programmet och anmäl dig här på Kulturkontakt Nords websida.

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kulturkontakt Nord och Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland. Seminariet stöds av Kulturfonden Island-Finland, Kulturfonden för Finland och Danmark och Kulturfonden för Finland och Norge. Finlands PEN tackar UtrikesministerietSekretariatet för nordiskt samarbete och kulturcentrum Caisa för samarbetet.

Köp min kärlek – Monenkirjavaa rakkautta

Kommentarer inaktiverade för Köp min kärlek – Monenkirjavaa rakkautta

Köp min kärlek – Monenkirjavaa rakkautta

Lördag den 27. augusti kl. 15.25

Bokhandeln Nide, Fredriksgatan 35, Helsingfors

Köp min kärlek

Under Finlands PENs queer-eftermiddag möts finska och finlandssvenska författare på scenen. Programmet bjuder på kön, prosa och poesi samt ett möte i Berlin.

15.25 Förord: Hannele Mikaela Taivassalo och Leena Parkkinen
15.30-16.00 Riikka Pulkkinen och Maria Turtschaninoff
16.15-16.45 Hannele Mikaela Taivassalo och Leena Parkkinen
17.00-17.30 Helena Sinervo och Martina Moolis-Mellberg

Evenemanget är tvåspråkigt. Fritt inträde. Varmt välkommen!

I samarbete med Finlands PEN, Nide och Runokuu-festivalen.

Den vitryska författaren Uladzimir Njakljajeu kommer till Helsingfors

Kommentarer inaktiverade för Den vitryska författaren Uladzimir Njakljajeu kommer till Helsingfors

Varmt välkomna till festen som anordnas till den vitryska författaren Uladzimir Njakljajeus (Vladimir Nekljajevs) 70-årsdag på onsdag 24.8. i Lavaklubi.

Han besökte Finland senast år 2013 som Finlands PENs gäst. Han hade då befriats från politiskt fångenskap och husarrest. Helsingfors blev betydelsefullt för honom då han bodde här som fristadsförfattare 2000–2004. Poeten kommer att läsa sina dikter och träffa vänner, som har improviserat program.

Mer information:

Onsdag 24.8, Runokuu-festivalen under Helsingfors festspel
Valkea hanhi – runoilija Uladzimir Njakljajeun 70v. syntymäpäiväjuhlat
Kl. 19.00–21.00, Lavaklubi, Finlands Nationalteater, Västra Teatergränden 1, Helsingfors

Fritt inträde. Besöket stöds av utrikesministeriet.

Anmälningen till Dyrbara ord -seminarium öppnas idag

Kommentarer inaktiverade för Anmälningen till Dyrbara ord -seminarium öppnas idag

Dyrbara ord – Ett nordiskt-estniskt seminarium om yttrandefrihet

Estniska PEN och Nordiska PEN -centren samlas för ett gemensamt nätverksmöte i Helsingfors 7–9.2016. I samband med mötet ordnas ett offentligt seminarium 9.9 som behandlar yttrandefrihetens status i våra land. Anmälningen till Priceless Words Dyrbara ord -seminarium öppnas idag. Varmt välkomna!

Dyrbara ord – Ett nordiskt-estniskt seminarium om yttrandefrihet

Kuva: Jukka Laajarinne

Foto: Jukka Laajarinne

Fredag den 9.9.2016

13:00–17:00

TING-salen, Kulturkontakt Nord

Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

250 år av pressfrihet – den nordiska offentlighetsprincipen – firas i år. Pressfriheten och yttrandefriheten är djupt rotade och högt värderade i de nordiska demokratierna.

PEN, den internationella yttrandefrihetsorganisationen för författare, följer med tillståndet gällande yttrandefrihet i hela världen. I Dyrbara ord – Ett nordisk-estniskt seminarium om yttrandefrihet kommer representanter för danska, isländska, estniska, finska, norska och svenska PEN centra att diskutera tillsammans med intressanta gäster och bjuder in publiken till debatt.

1. RÄTTEN ATT YTTRA SIG

Yttrandefriheten debatteras idag livligt i de nordiska länderna och Estland. I Polen och Ungern skapas nya lagar som hotar pressfriheten, till och med demokratin. Hur ser yttrandefrihets framtid ut i Skandinavien och runt Finska viken? Hotas demokratin i våra länder? Och, kan yttrandefriheten hota en demokrati?

Debattörer är författaren, litteraturvetaren Kerstin Almegård (Sverige), författaren, medieforskaren, professor Elisabeth Eide (Norge), journalisten Niels-Ivar Larsen (Danmark) och författaren, forskaren i Japanska språk och kultur Rein Raud (Estland). Panelen modereras av medieforskaren, professor Anu Koivunen (Finland).

–  Kaffepaus –

2. FINNS DET LITTERATUR SOM ÄR FARLIG?

Ord har samtidigt styrka och sårbarhet. Ibland kostar de – överallt ser man författare som betalar priset för att använda ord. Om man ser bakåt och framåt: vad gör en bok farlig? Skapas farlig litteratur fortfarande?

Debattörer är författaren Hassan Blasim (Irak/Finland), författaren, poeten, kritikern Kätlin Kaldmaa (Estland), författaren, poeten Sjón (Island) och författaren, poeten Kári Tulinius (Island). Panelen modereras av författaren Sirpa Kähkönen (Finland).

SPRÅK
Seminariets språk är engelska.

ANMÄLAN
Seminariet är gratis och öppet för alla litteratur- och yttrandefrihetsintresserade. Anmälan krävs för seminariet eftersom platserna är begränsade. Anmälningstid är 17.6–31.8 eller så länge som platser finns.

Anmäl dig här på Kulturkontakt Nords websida (anmälningen öppnas 17.6.).

STREAMING
Det är möjligt all följa med seminariet i realtid: seminariet streamas av Ilona IT. Länken uppdateras på KKNs websida närmare seminariet.

TILLGÄNGLIGHET
TING-salen i Kulturkontakt Nords utrymmen är tillgänglig. Assistenthundar är välkomna.

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kulturkontakt Nord och Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland. Seminariet stöds av Kulturfonden Island-Finland, Kulturfonden för Finland och Danmark och Kulturfonden för Finland och Norge. Finlands PEN tackar UtrikesministerietSekretariatet för nordiskt samarbete och kulturcentrum Caisa för samarbetet.

Ytterligare information

Kontaktperson till 13.7.2016:

Johanna Sillanpää, Verksamhetsledare, Finlands PEN, pentiedotus(at)gmail.com, +358 40 217 1280

Kontaktperson från 14.7.2016:

Marianne Bargum, Vice President, Finlands PEN, marianne.bargum(at)gmail.com

Kulturkontakt Nord:

Emilia Koivunen, Seniorrådgivare för kommunikation, ek(at)kulturkontaktnord.org, +358 10 583 1032

Pressfrihetsdagen 3.5.2015

Kommentarer inaktiverade för Pressfrihetsdagen 3.5.2015

Finlands PEN har undertecknat Tidningarnas Förbunds Internationella pressfrihetsdagens annons 2016

Pressfrihetsdagen_sociala_medier

För ett ansvarstagande ordbruk:

Aikakauslehtien Päätoimittajat ry

Chefredaktörernas Förening

De finländska gratistidningarnas chefredaktörs

Finlands facklitterära författare rf

Finlands Förlagsförening

Finlands Journalistförbund

Finlands PEN

International Press Institute, Finlands kommitté

Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf

Löntagartidningarna Pale rf

Mediernas Centralförbund

MTV

Opinionsnämnden för massmedier

Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry

RadioMedia rf

Reportrar utan gränser, Finland

Suomen Kirjailija-liitto

Tidningarnas Förbund

Tidskrifternas förbund

Yle

Matti Suurpää fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Kommentarer inaktiverade för Matti Suurpää fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Finlands PENs yttrandefrihetspris tilldelas den mångsidige kulturskribenten och förläggaren Matti Suurpää

Matti Suurpää & Sirpa Kähkönen. Foto Johanna Sillanpää/Finlands PEN

Matti Suurpää & Sirpa Kähkönen. Foto Johanna Sillanpää/Finlands PEN

Förläggaren Matti Suurpää är i det finländska litteratursammanhanget känd som en kultiverad, intelligent och engagerad skribent och opinionsbildare. Suurpää, som är född 1937, fick uppleva modernismens frammarsch och den hektiska förläggartiden under 1960-talet, då man publicerade flera klassiker inom pamflettgenren. En av de mest minnesvärda är Praha 1968, som utkom i Huutomerkki-serien, och som kom till strax efter augustihändelserna i Prag och publicerades redan samma höst. Bland de medverkande i denna pamflett hittar vi namn som Georg Henrik von Wright, som tar ställning både mot kriget i Vietnam och mot de krafter som med våld försökte kväva ungdomens protester och demonstrationer.

Matti Suurpää gjorde en viktig insats också för de internationella författarmötena i Mokulla i synnerhet under 1960- och 1970-talen, då författare från öst och väst saknade möjligheter till en fruktbar och fri dialog. Mokullaseminarierna visade hur viktiga samtalen över gränserna inom litteratur och konst har varit och fortfarande är.

Författaren Kaari Utrio berömmer i sin självbiografiska artikel Matti Suurpää i hans egenskap av förlagsredaktör: stöd utan arrogans, uppmuntran med respekt för författarens integritet. Finns det ett bättre sätt att beskriva en bildad, humanistisk människas livssyn?

Suurpää har skrivit flera essäistiska verk. Den senaste har rubriken Kolme retkeä, tekstiä kirjallisuudesta, maalaustaiteesta ja musiikista. Där möter man en mångsidig, inspirerande och ständigt nyfiken kulturpersonlighet med europeiska dimensioner. Han har ett engagemang både som samtalspartner och skribent, vilket senast fick sitt uttryck i Suurpääs bekymmer över den dystra situationen för kultur- och opinionstidskrifterna i dessa spartider.

Finlands PENs yttrandefrihetspris 2016 tilldelas Matti Suurpää för hans banbrytande insats för yttrandefriheten och för det kontinuerliga stöd han gett yngre generationer inom PENs verksamhetsområde.

Matti Suurpää med Inari Krohns grafikverk "Pöllö".

Matti Suurpää med Inari Krohns grafikverk ”Pöllö”. Foto Johanna Sillanpää/Finlands PEN


Priset ges i form av ett grafikverk av Inari Krohn med den signifikanta titeln Pöllö (grafik från år 2015, 8/40).

* * *

Finlands PENs yttrandefrihetspris instiftades år 2012. Tidigare mottagare av priset är Ville Ranta (2012), Eva Neklyaeva (2013), Kimmo Oksanen (2014) och Abdirahim ”Husu” Hussein (2015).

* * *

Inari Krohn (f. 1945) är en uppskattad målare, grafiker, illustratör och författare. Hon utexaminerades från Finlands konstakademi 1969 och vidareutbildade sig vid Ecole des Beaux-Arts i Aix-en-Provence i Frankrike. Inari Krohn arbetade som professor i konstgrafik vid Bildkonstakademi 1995–1998. Hon fick Pro Finlandia -priset 1996 och Finlands kultur fonds (Suomen kulttuurirahasto) pris 1998.

* * *

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

* * *

För mer information:

Sirpa Kähkönen, Ordförande, Finlands PEN: sirpanen(at)gmail.com, pentiedotus(at)gmail.com

Matti Suurpää, förläggare: 044 210 4504, matti.suurpaa(at)gmail.com

Foton från prisutgivningen (16.2): Johanna Sillanpää, versamhetsledare, Finlands PEN: p. 040 217 1280, pentiedotus(at)gmail.com

Litteratur utan gränser 18.3

Kommentarer inaktiverade för Litteratur utan gränser 18.3

Seminariet granskar det nordiska litterära fältet från ett mångspråkigt perspektiv

Norden har blivit alltmer flerspråkigt och många författare bosatta i Norden skriver på andra språk än de nordiska. Vilken position har de annanspråkiga författarna på fältet och hur rör sig litteratur över språkliga och nationella gränser i Norden? I seminariet söker man konkreta lösningsmodeller för de problem som de annanspråkiga författarna stöter på det nordiska litterära fältet. Seminariet Litteratur utan gränser arrangeras av Kultur för alla, Kulturkontakt Nord, Kulturcentrum Caisa, Finlands PEN, Läscentrum, SARV (Finlands kritikerförbund) och projektet Sivuvalo.

I ett panel En ny start, modererat av Iida Simes (Finlands PEN), diskuterar författarna Anisur Rahman (ICORN/ Uppsala), Manal Al Sheikh (ICORN/ Stavanger) & Mazen Maarouf (ICORN/ Reykjavík) och Thomas Wallgren (Helsingfors stadsfullmäktige) om att leva och arbeta under exil och ofta under hot.

Seminariet Litteratur utan gränser 18 mars 2016 kl. 9.00–18.00 på Kulturkontakt Nord och Kulturcentrum Caisa (mötesrummen, Berggatan 12, 2 vån.) i Helsingfors. Dagen fortsätter med en flerspråkig litterär soaré på Kulturcentrum Caisa (festsalen, 1 vån.) kl. 19.

Kolla hela programmet och anmäl dig via Kulturkontakt Nord senast den 1 mars. Seminariets språk är skandinaviska språk (danska, norska & svenska) och engelska. Paneldiskussioner går på engelska och presentationer på skandinaviska språk simultantolkas till engelska. Den litterära soarén är flerspråkig. Seminariet är gratis och öppet för alla.

Varmt välkommen!

Vi är ej färdig biffstek 26.8.

Kommentarer inaktiverade för Vi är ej färdig biffstek 26.8.

Vi är ej färdig biffstek

26 augusti 2015 vid Nationalteaterns Lavaklubi (Västra Teatergränden 1, Helsingfors) kl. 18.30:

runokuu2Denna tvåspråkiga kväll samlar alla vänner av finlandssvensk litteratur. Programmet omfattar såväl Gunnar Björling, möten mellan nulevande finsk– och svenskspråkiga författare som releasen av Nuori Voimas nummer med den finlandssvenska modernismen som tema. Programmet föregås av en björlingpromenad, för info se här.

I kvällsprogrammet ingår en paneldiskussion som utgår från den nya översättningen till finska av Gunnar Björlings Solgrönt och en uppläsning arrangerad av PEN under vilken finskspråkiga- och svenskspråkiga författtare uppträder parvis. Författarna som deltar i PENuppläsningen är Johanna Holmström, Mårten Westö, Hannele Mikaela Taivassalo, Peter Mickwitz, Vilja-Tuulia Huotarinen, Eino Santanen, Elina Hirvonen och Markku Paasonen. Kvällen avslutas med release av Nuori Voimas temanummer om den finlandssvenska modernismen. Olavi Uusivirta, Outi-Illuusia Lilja, Anton Tokola och Juho Kuusi uppträder. Kvällens programvärdar är författarna Hannele Mikaela Taivassalo och Leena Parkkinen.

Vi är ej färdig biffstek hör till diktfestivalen Runokuus och Helsingfors festspels program.

Arrangörer: Runokuu, Andelslaget Poesia, Finlands PEN och Nuori Voima.

Evenemang på Facebook.

(Suomi) Maidanin päiväkirjat 27.3.2015

Kommentarer inaktiverade för (Suomi) Maidanin päiväkirjat 27.3.2015

Maidanin päiväkirjat

Lavaklubi

Västra Teatergränden 1, Helsingfors

fredag 27 mars 2015 kl. 15.00–17.00

Teaterinfo Finland (TINFO), Finlands PEN och Finlands Nationalteater bjuder in till Världens teaterdags tillställning. Nationalteaterns skådespelare läser ur Maidanin päiväkirjat, pjäsen av den ukrainska Natalia Vorozbyt. Pjäsen baserar sig på revolutionen som startade på Kievs torg Maidan i november 2013. Lästeatern regiseras av Juha Jokela.

Lästeatern följs av diskussion om pjäsens tema och yttrandefrihet tillsammans med dramatiker Natalia Vorozbyt, Finlands PENs ordförande och författare, Sirpa Kähkönen, pjäsens översättare Eero Balk och TINFOs chef Hanna Helavuori. Efter diskussionen delas teaterprisen ut.

Fritt inträde. Medlemmar av PEN är varmt välkomna till tillställningen och medverka i diskussionen!

Evenemang på Facebook.

Finlands PENs Yttrandefrihetspris 2015 till Abdirahim Husu Hussein

Kommentarer inaktiverade för Finlands PENs Yttrandefrihetspris 2015 till Abdirahim Husu Hussein

Finlands PENs Yttrandefrihetspris 2015 har tilldelats Abdirahim Husu Hussein (f. 1978), aktivist för jämlikhet och mångkulturalism, företagare och politiker

Abdirahim Husu HusseinAbdirahim Husu Hussein har tillfört debatten och kulturen i Finland en efterlängtad röst. Han är född i Somalien, men har aldrig fogat sig i rollen som som offer eller trakasserad invandrare. I medierna och i politiken har han talat med egen röst, och betonat, att invandrare eller inbyggare, somalier eller finlandssvenskar bildar inga enhetliga grupper. Oberoende av ålder, fosterland, religion, modersmål eller yrke måste alla människor ses i första hand som individer.

Hussein har arbetat som företagare, tolk och taxiförare.

”Jag är muslim, man, medlem i centerpartiet, heterosexuell, köttätare osv. Då jag går till moskén är jag muslim. Då jag träffar afrikaner är jag afrikan. Den ena identiteten utesluter inte den andra”, har han sagt.

Den kanske mest kända rollen som Husu innehar är som radiojournalist. Tillsammans med Ali Jahangiri har Husu redigerat programmet Ali och Husu, där det finländska samhället granskas med ett renande skratt och konstruktiv fräckhet. Ali och Husu har i sina program tagit upp utvecklingshjälp, barnarbete, invandrarnas imageproblem och förhållande till fackförbunden. De har talat om russofobi, om konsten att förföra finska kvinnor och andra kontroversiella ämnen. Samtidigt har de utvidgat debattsfären, där den typiska skalan sträcker sig från normbunden politisk korrekthet till rasistiska hatyttranden.

Skratt kan vara farligt, men i en medievärld som ofta är trång och till och med våldsam, har skrattet också en renande och befriande funktion, vilket Alis och Husus program har påvisat. Det krävs dock självironi och förmågan att också skratta åt sig själv och sina egna värderingar. Ett svartvitt tänkande är destruktivt både för människor och för kulturen. Essäisten Matti Mäkelä skrev i Helsingin Sanomat: ”Ali och Husu har helt fräckt avstått från den plats de borde sitta på. De har inte anpassat sig till invandrarrollen, de har blivit människor.”

Husu Hussein verkar i politiken och har där fått erfara hur relativ den finländska yttrandefriheten kan te sig. Samma människor som skrev positivt om hans blogg om partiordföranden, ifrågasatte hans yttrandefrihet då han skrev om konflikten mellan Israel och Palestina. Husus kommentar: ”Jag har lärt mig att för en del människor betyder yttrandefriheten ingenting, eller är en död bokstav. Jag har också lärt mig att religiösa fundamentalister är lika fanatiska i Finland som överallt i världen. Skillnaden är den, att här finns det en lag som skyddar individens frihet och fysiska integritet. Jag vet också att om vi tiger inför dessa fundamentalister, bryts muren och vi störtar ner i våldets bittra spiral.”

Abdirahim Husu Hussein, palkintoteos

Abdirahim Husu Hussein,  ”Lintu” och Jussi Heikkilä

Priset är konstnär Jussi Heikkiläs verk ”Lintu” (en fågelbur för gruvarbetare från år 1900 med en rysk-engelsk ordbok inuti, 1978). Heikkiläs verk finns i många museer, och han har belönats med statens bildkonstpris år 2000.

Tidigare mottagare av PENs yttrandefrihetspris, som instiftades år 2012 är Ville Ranta (2012), människorättsaktivisten och teaterproducenten Eva Neklyaeva (2013) och journalisten, kolumnisten och fackboksförfattaren Kimmo Oksanen (2014), som särskilt ägnat sig åt romernas situation.

För mer information:

Sirpa Kähkönen, författare, ordförande, Finlands PEN: sirpanen(at)gmail.com, pentiedotus(at)gmail.com

Abdirahim Husu Hussein, mediapersonal, politiker: +358 (0)45 899 2522, abdirahim.hussein(at)gmail.com

Finlands PEN är en organisation för yttrandefrihet som grundats år 1928 och som verkar både i hemlandet och utomlands. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder och som enligt sina statuter strävar till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

Speaking is Silver den 8-9.12 i Hanaholmen

Kommentarer inaktiverade för Speaking is Silver den 8-9.12 i Hanaholmen

Speaking Is Silver – Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdagar 2014

Finlands PEN är med och ordnar Speaking is Silver -seminarium i Hanaholmen, Kulturcentrum för Sverige och Finland den 8-9 december.

Hanaholmens tredje internationella yttrandefrihetsdagar har fokus på offentlighet och yttrandeansvar samt på frågan kan vi exportera vår nordiska yttrandefrihet till de länder där vi tycker att den behövs?

I programmet på 9.12 bl.a. Hanaforum kl. 14-16: Samtalet som spårade ur. Hur stoppar vi debattklimatförändrinen? Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning och Sirpa Kähkönen, författare, ordförande PEN Finland.

Läs mera on programmet och anmäl dig senast 2.12 via Hanaholmens websidor.

Ingen deltagaravgift, No Show kostar 20 €

Tilläggsinformation: Specialrådgivare Henrik Huldén, 09-4350 2423, henrik.hulden@hanaholmen.fi

Older Entries